Furtula: Utvrđena nova lokacija za bolnicu


Dešavanja | 14.09.2021

Na sjednici Skupštine grada Trebinja, koja je zakazana za četvrtak, 16. septembra, odbornici će odlučivati i o više prostorno-planskih dokumenta važnih za budući infrastrukturni i urbanistički razvoj grada.


Gostujući tim povodom u Jutarnjim programu Radio Trebinja, Vedran Furtula, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, kazao je da je Gradska uprava intenzivirala aktivnosti na realizaciji dva ključna projekta – izgradnji aerodroma i nove bolnice, te da će predloženim prostorno-planskim rješenjem biti definisana i nova lokacija za objekat buduće bolnice.


Podsjetio je da je gradnja bolnice prvobitno planirana na području van grada, jer je takav izbor bio u skladu sa trendovima urbane ekspanzije, te što je gradnja kompleksa zahtjevala veliku površinu - od oko šest hektara.


„Međutim, stručna javnost je rekla i presudila da bolnicu ipak treba približiti gradu. Uspjeli smo naći atraktivno mjesto za ovaj objekat, infrastrukturno prilično opremljeno i povezano sa centrom  – a to je lokalitet u Pridvorcima“, kazao je Furtula.


Objekat nove bolnice imao bi na raspolaganju oko 20.000 kvadratnih metara korisnog prostora sa dodatnim sadržajima.


„Pored primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te dijala sa komecijalnim uslugama, resorno ministarstvo je u okviru kompleksa planiralo i razvoj niza paviljona sa – kao što su tranfuziološka služba, hematološka ili stomatološka klinika... Dakle, ovo nije projekat koji je biti izgrađan odjednom, već po etapama. Hercegovina zaslužuje bolnicu sa svim tim sadržajima, jer je postojeći objekat u prethodnih pedeset godina dao svoj maksimum“, kazao je Furtula.


U tom smislu Grad Trebinje, ističe Furtula, neće stajati na putu ni sugrađanima koji traže svoja prava na zemljište u zoni gradnje, za koje tvrde da im je šezdesetih godina prošlog vijeka ili oduzeto ili neadekvatno plaćeno, ali i dodao da Republika Srpska ima institucije i mehanizme koji mogu da im obezbijede kompenzaciju, te da adresa za rješavanje eventaulnih sporova nije Odjeljenje za prostorno uređenje.


Tipski objekti na Ublima i elitno naselje na Humcu


Na sjednici Skupštine u četvrtak pred odbornicima će biti i prijedlozi prostorno-planskih rješenja za izletiše Ubla jer, kako napominje Furtula, Gradska uprava ovaj prostor želi sistemski da uredi.


„Radimo projektni zadatak za konkursna rješenja tipskih objekata planinskog tipa. Dakle, da tamo ne bude 'divljanja' u gradnji, da ti objekti budu pravilno orjentisani, sa adekvatnom materijalizacijom. Trudićemo se da ne dozvolimo nijednu grešku, nijednu zgradu koja bi pokvarila izgled tog područja“, istakao je Furtula.


Nadežno odjeljenje ulaže napore da odgovori i svim potrebama investitora u naš grad, pa će se među prostorno planskim dokumentima na sjednici Skupštine u četvrtak naći i plan parcelacije Aleksina međa - zbog pisma namjere trgovačkog lanca „Robot“ da na ovom lokalitetu izgradi svoj prodajni objekat.


„Takođe, imaćemo i odluku o pristupanju izradi zoning plana Humac (iznad naselja Pridvorci). Želimo da osmislimo takve sadržaje da obezbijedimo uslove za izgradnju elitnog naselja vila i rezidencija na ovom prostoru. Smatramo da u perspektivi moramo da imamo i elitistička naselja a upravo taj sadržaj može da privuče veoma bitne ljude koji mogu da na pomognu u daljem razvoju našeg grada“.


Trebinje je, kaže Furtula, na svojevrsnom urbanističkom raskršću kada mora da planira infrastrukturu za 50.000 stanovnika, što je nadležno odjeljenje opredijelilo da širom otvori vrata i za mišljenja i savjete struke od ugleda.


U tom smislu, već za kraj mjeseca najavio je i organizaciju stručnog skupa na teme urbanističkog planiranja i arhitekture u Trebinju, ali i formiranje kacelarije kao stalnog stručnog savjetodavnog tijala, koje bi trebinjskim urbanistima na zadate teme davao korisne smjernice.


 


rt