Spomenko Gostić zauvijek na ozrenskoj straži


RS i BiH | 26.06.2021

Trebinjski umjetnik Željko Aleksić, čiji kameni kralj Dragutin već pet godina krasi Teslić, isklesao je novo remek-djelo, spomenik najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću.


Spomenik, koji je Aleksić radio oko pola godine ispred porodične kuće, polako i strpljivo svakoga dana, osim kada je crkveni praznik ili je zbog nečeg drugog bio spriječen, transportovan je kamionom iz Trebinja na Ozren, gdje je već postavljen kod manastira Svetog Nikole, a njegovo osveštanje se očekuje na Veliku Gospojinu.


Monumentalnosti doprinosi i visina spomenika od preko tri metra, gdje je visina postamenta oko jednog metra i visina kamena u koji je uklesana cjelokupna dječakova figura iznosi dva metra i 15 centimetara.


"Htio sam isklesati spomenik u prirodnoj veličini pa, iako je sa sigurnošću nisam znao, vodio sam se mišlju da je imao petnaestak godina i shodno toj činjenici, kao i televizijskom snimku iz koga sam jedino mogao otprilike procijeniti njegovu konstituciju, odredio sam i neku njegovu prirodnu visinu", kaže Aleksić.


Iz skromnih biografskih podataka, kao i TV snimka, u dječakovim je rukama isklesao i dvije pokidane uzde jer je sa dva konja, koja se takođe naziru na spomeniku, dječak  dopremao hranu vojsci, ali te uzde, prema zamisli umjetnika, predstavljaju i pokidano djetinjstvo. 


"I ovu sam skulpturu, kao i sve prethodne, radio od kamena, jer je meni kao Hercegovcu kamen veoma blizak, ja ga istinski volim i dok radim, veselim se svakom novom jutru,  kada iz jednodimenzionalne skice polako stvaram skulpturu i svojim očima se uvjeravam kako iz kamene gromade 'vadim' tijelo, predmet, bilo šta što radim", kaže Aleksić.


Dodaje da mu je naročita čast što je upravo njemu povjeren zadatak da u kamenu ovjekovječi ovoga dječaka, što je za njega predstavljalo poseban izazov, jer je u kamenu morao predstaviti njegovu dječačku nevinost, njegovo naglo odrastanje i svu tragiku njegovog rano prekinutog života.


Kaže da mu je ipak lakše sve to predstaviti u kamenu nego li da je slikar i da, umjesto čekića i dlijeta, na raspolaganju ima paletu boja.


Aleksić je, osim ploče sa imenom i prezimenom Spomenka Gostića, isklesao i još dvije ploče koje će u petak, uoči Velike Gospojine, naknadno biti postavljene na kameni postament i to na jednoj stoji: "Nemam oca, nemam majku", a na drugoj: "Ne plašim se, straha ima", što je autor izvukao iz konteksta njegovog posljednjeg televizijskog intervjua.


 


 


NN