Usvojen izvještaj o radu udruženja od javnog interesa i ostalih udruženja i fondacija na prostoru Grada Trebinja, proisteklih iz Obrambeno-otadžbinskog rata RS


Politika | 24.05.2021

Na današnjoj sjednici Skupštine Grada Trebinja usvojen je izvještaj o radu udruženja od javnog interesa i ostalih udruženja i fondacija na prostoru Grada Trebinja, proisteklih iz Obrambeno-otadžbinskog rata RS i antifašističke i oslobodilačke borbe tokom 20. vijeka.


Kako je u uvodnim napomenama istakao Miodrag Novokmet, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Grada Trebinja, ove organizacije i udruženja su svojim radom doprinijeli poboljšanju i promovisanju statusa boračkih kategorija u društvu, događaja iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i svih oslobodilačkih ratova tokom 20. vijeka, a Grad Trebinje je iz godine u godinu povećavao broj programskih aktivnosti i izdvajanja iz gradskog budžeta za boračku populaciju.


„Izdvajanja iz budžeta su se stalno povećavala. Tako je 2013. godine za boračke kategorije izdvojeno 95 281 KM, 2014. 116 702, 2015. godine 102 829 KM, 2016. je izdvojeno 106 305 KM, godinu kasnije 313 164 Km, 2018. godine 482 114, 2019. godine 731 000, a izvještajne godine od planiranih 737 000 KM uloženo je 475 000 KM. Po osnovu ličnih prava na području Grada Trebinja isplaćene su naknade za ukupno 5229 lica, boraca RVI, civilnih žrtava i žrtava ratne torture. Svoja prava na mjesečnom ili godišnjem nivou ostvaruje 4237 boraca, a 710 ostvaruje porodična prava“, precizirao je Novokmet.


On je podsjetio da je Grad Trebinje tokom prošle godine, uz pomoć Vlade RS i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite uložio značajna sredstva po pitanju dodjele stambenih jedinica, odnosno placeva i građevinskih paketa.


„Dodijeljeno je 112 stambenih jedinica - za 70 porodica poginulih boraca, 40 RVI i dvije ostalim kategorijama. Građevinski paketi u ukupnom iznosu od 508 371 KM dodijeljena su za 128 lica. Na osam lokaliteta dodijeljeno je 365 lokacija za sztambneu izgradnju - za 247 boraca, 72 RVI, 23 porodice poginulih boraca, dva civilne žrtve rata i 21 socijalno ugrožene porodice. Programima novčane nakndae za nezaposlene demobilisane borve prve, druge i treće kategorije uplaćeno je ukupno 106 800 KM, po javnom pozivu koji je raspisao gradonačelnik Mirko Ćurić, pri čemu je borcima prve kategorije isplaćeno po 200, druge po 150 i za treću kategoriju po 150 KM“, naveo je Novokmet.


Tokom prošle godine, dodao je, izvedeni su radovi na adaptaciji 20 stambenih jednica roditeljima poginulih boraca, prema listi prioriteta, a radovi su koštali 125 379 KM sa PDV-om.


„Na osnovu javnog poziva isplaćene su i novčane naknade suprugama poginulih boraca, za 540 lica, u ukupnom iznosu od 129 760 KM. Programima pomoći za liječenje porodica poginulih boraca i RVI, troškove obilaska grobova poginulih boraca i sahrane umrlih, dodijeljeno je 6570KM, a za liječenje teško bolesnih članova porodica poginulih boraca 9 900KM, dok je prevoz za bolničko i banjsko liječenje obezbijeđen za 26 lica“, kazao je načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Grada Trebinja.


Predsjednik Boračke organizacije Grada Trebinja Dejan Bodiroga istakao je da pandemija virusa korona pogodila boračku populaciju, jer su mnogi pripadnici ovih kategorija ostali bez posla.


„Trenutno je 400 demobilisanih boraca i 40 djece poginulih boraca u Trebinju nezaposleno. Zahtjeve za poboljšanje položaja boračke populacije smo preko Koordinacionog odbora boračkih organizacija istočne Hercegovine dostavili i vrhu RS i od njih nećemo odustati“, naveo je Bodiroga.


Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Luka Petrović naveo je da je pohvalno što su programske aktivnosti i izdvajanja za boračku populaciju u našem gradu posljednjih godina značajno uvećani.


„Budžet za ove namjene porastao je na oko 737 000 KM, uveli su se brojni novi programi. Bili bismo srećni da su svi zaposleni, to je naša kontitunirana obaveza, raduje me što su 174 lica, iz raznih boračkih aktegorija, zaposleni kroz programe zapošljavanje i samozapošljavanja, i dalje se treba istrajavati na kriterijumu koji će dati prednost ovim kategorijama. Treba završiti adaptaciju stambenih jedinica roditelja i supruga poginulih boraca, nastaviti sa svim programima pomoći boračkih kategorijama. Ovo je jedna od najnaprednijih lokalnih uprava u RS u tom smislu, što je potvrdio i predsjednik Boračke organizacije RS, general Milimir Savčić“, istakao je Petrović.


Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da se posljednjih godina povećava iznos sredstva iz gradske kase za pomoć boračkim kategorijama i broj različitih programa podrške, u skaldu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i zakonskim obavezama.


„Jedno su želje, a drugo mogućnosti. U prošloj godini za ove namjene planirano je oko 725 000 KM - za subvencije za zapošljavanje, grant boračkim kategorijama, adaptacije stambenih jedinica, pomoć demobilisanim borcima, novčane naknade suprugama demobilisanih boraca, pomoć za liječenje, a uporedite kolika su bila izdvajanja od 2012. do 2016. godine. Ponavljam da sam kao gradonačelnik 24 časa na raspolaganju ovim kategorijama, u skladu sa prioritetima ali bez uplitanja politike, na ultimatume ne pristajem. Za rad i funkcionisanje Gradske boračke organizacije sve do jedne marke smo isplatili, a kako smo informisani od nadležnog odjeljenja, ništa nije nikom uskraćeno od programskih aktivnosti. Novčano ćemo pomagati i supruge umrlih boraca, dok god ima sredstava, među njima ima i nezaposlenih. Hvala svim borcima koji su se borili da danas živimo u slobodi“, istakao je gradonačelnik Trebinja.


Imenovani novi direktori i načelnici odjeljenja


Odlukom Skupštine grada dužnosti je danas razriješen direktor Centra za socijalni rad Aleksandar Koprivica, a za vršioca ove funkcije imenovan je Zoran Anđušić. Dužnosti je razriješena i direktor Doma zdravlja Trebinje Branka Drašković a za vršioca dužnosti imenovana je Maja Mićunović.


Odbornici su danas podržali i oduku da se za načelnike Odjeljenja za prostorno uređenje i boračko-invalidsku zaštitu Grada Trebinja imenuju Vedran Furtula i Miodrag Novokmet.


Pored ostalog, odbornici su danas usvojili i programe zapošljavanja i samozapošljavanja te zajedničke komunalne potrošnje za prošlu godinu, prijedloge odluka o finansijskoj podršci Grada Trebinja za realizaicju projekata koji su odobreni u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje, kao i odluke o osnivanju Teritorijalne vatorgasne - spasilačke jedinice Trebinje, o osnivanju organizacionih jedinica u sastavu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“, izvještaje o radu JU „Dom učenika“ i JU „Dom penzionera“ te informacije o radu srednjih škola i visokoškolskih ustanova u našem gradu.


 


 


rt

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?