ZAVRŠEN SAMIT ENERGETSKE BUDUĆNOSTI U TREBINJU, DONESENI ZAKLJUČCI


Ekonomija | 21.05.2021

Energetska budućnost zapadnog Balkana mora biti u što boljoj iskorištenosti, što većoj ekološkoj osviještenosti, u skladu s evropskim direktivama i putem koji su već prošle razvijene zemlje.


Ovo je zaključeno nakon drugog po redu Samita energetske budućnosti koji je održan u Trebinju, u organizaciji grada Trebinja, preduzeća SET i Elektroprivrede Republike Srpske, čiji je direktor Luka Petrović istakao da je sedam panela poslalo sedam poruka kako bi u budućnosti bili što spremniji za tranziciju, očuvanje okoliša i gradnju novih energetskih kapaciteta.


"Riječ koja je provejavala ovim panelom jeste da se tranzicija mora provoditi kroz finansijsku podršku Evropske unije, a radi se o dekarbonizaciji za koju jesmo, ali nismo tehnički spremni ugasiti termoelektrane, a da ne dobijemo sredstva za nove obnovljive izvore električne energije, o čemu ćemo zbog prezenatcije morati napraviti jedan novi sastanak na nivou zapadnog Balkana", kazao je Petrović, navodeći da je potreba finansijske podrške bio i prvi zaključak SET-a.


Budući da je Evropska komisija već odobrila devet milijardi evra za zapadni Balkan, Petrović je kao drugi zaključak naveo da je potrebno raditi na energetskim projektima u oblasti obnovljivih izvora koji bi se djelimično ili u potpunosti finansirali iz sredatava Evropske unije, od čega neki projekti već postoje.


Treći panel je govorio o nastavku liberalizacije tržišta električne energije, s čim u vezi je zaključeno da je potrebno organizovano tržište električne energije, ali je preduslov za to usvajanje i zakona na BiH nivou, pa onda organizovanje tržište.


Takođe je zaključeno i to da je potrebno uspostaviti zajednički rad toplana, lokalnih samouprava i države na unifikaciji rada toplana u oblastima gdje je to potrebno i moguće, ali i na ustanovljavanju podsticajnih mehanizama za to.


Govoreći o hibridnoj energetskoj budućnosti, što je bila i tema petog panela, Petrović je naveo da je zaključeno kako je potrebno provesti decentralizaciju koja omogućava korisniku mreže da bude aktivan učesnik sistema i stvara potrebu za ubrzanom primjenom novih tehnologija i koncepata za čiju je potpunu integraciju potreban i odgovarajući zakonski okvir i podsticajno okruženje.


"Na šestom se panelu govorilo o razvoju potencijala obnovljivih izvora energije regiona i integracija u elektroenergetski sistem, gdje je osnovni zaključak da je potrebno napraviti dobar regulatorni okvir i dobru infrastrukturu za obnovljive izvore energije, čime će se povećati investicije u ove izvore regiona", dodao je Petrović, napominjući da je ovdje potrebno odrediti i model i dinamiku realizacije.


Modeli, uslovi i prepreke za investiranje u sektor energetike je bio posljednji u nizu panela ovogodišnjeg SET-a, gdje su iznesena mišljenja da su zelena energija i cirkularna ekonomija u Evropskoj uniji egzaktna činjenica koja se preslikava na region, a što će u narednom period donijeti investicioni bum, a koji ima za cilj i jačanje domaćih ekonomija i ispunjenje preuzetih obaveza, kao i sigurniju i zdraviju budućnost svih građana.


Samit energetike u Trebinju su dobrim i korisnim ocijenili i predstavnici suorganizatora, direktor SET-a Alekandar Branković i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, zahvaljujući se svim organizatorima, uz nadu da će se do narednog skupa realizovati dogovori sa ovoga skupa.


 


 


 


nn


 
Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?