OKRUGLI STO U TREBINJU: Radnici će biti šire zaštićeniji i u praksi


Trebinje | 24.02.2021

 Nakon više od tri godine rada, Savez sindikata RS je donio Nacrt strategije zaštite i zdravlja na radu za naredne četiri godine, kojim će znatno biti poboljšana oblast zdravlja i zaštite radnika.


Kako je rečeno na okruglom stolu organizovanom na ovu temu u Trebinju, očekuje se i da sama strategija uskoro bude usvojena.


"U ovoj se oblasti ranije nije pridavao veliki značaj, osim situacija kada radnik već dobije tešku povredu na radu ili kada su visoke ili niske temperature, pa je onemogućen njihov rad, tako da je sada zaštita radnika šira i obuhvatnija i u praksi", rekao je Goran Stanković, predstavnik Saveza sinidkata RS.


Predstavnik Saveza sindikata RS Nikola Šobat, koji je, kao sindikalac medija i grafičara, kao i inžinjera zaštite na radu,  bio jedan od članova radne grupe za izradu Nacrta, objasnio je u strategiju neophodno bilo ugraditi uvođenje zaštite na radu u sistem školovanja i obnavljanje licence kod zaštite na radu, ali su obuhvaćeni i problemi sa profesionalnim bolestima koji nisu bili dobro obrađeni.


"Ono što je ipak bio gorući problem jeste izrada javnog registra povreda na radu, koji bi trebao biti tačan, jasan i dostupan svim socijalnim partnerima, što do sada nije bio slučaj, pogotovo kada imamo lakše povrede na radu", kazao je Šobat.


Vladislava Tadić, načelnica Odjeljenja zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS, pojasnila je da ovo prva strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj, te da ima za cilj unapređenje zaštite i zdravlja na radu, kako bi se smanjile povrede na radu.


Ona je napomenula da ovo Ministarstvo ima komisiju za rad na terenu koja utvrđuje kakvo je stanje kod poslodavaca kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, te da oni djeluju preventivno, u smislu ukazivanja na činjenice na koji se način mogu unaprijediti uslovi rada radnika, kako mlađih, tako starijih kategorija.


Okrugli sto koji je u Trebinju održan na ovu temu realizovan je uz podršku Evrospke unije u Bosni i Hercegovini putem PCM savjetovanja.


 


 


nn