ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE: NA STABILIZACIONOM I INVESTICIONOM KURSU


Ekonomija | 22.01.2021

Elektroprivreda RS, čiji prihodi na godišnjem nivou u prosjeku iznose oko 750 miliona maraka, i prošle je godine, i pored izuzetno teškog stanja, nastavila rad na dva kolosjeka, stabilizacionom, odnosno reorganizacionom i investicionom, gdje se za naredni period, i pored poteškoća, najviše sredstava planira usmjeravati na investicije. 


Ovo je zaključeno na godišnjoj pres konferenciji ove kompanije, na kojoj je prisustvovao i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.


Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je istakao da su sve prezentacije i kupovine svedene na minimum, stabilizaciono – reorganizaciona politika koja se vodi u protekla 24 mjeseca donijela je smanjenje broja radnika i prijema novih, uz efikasniji rad zaposlenih, dok su investicije nastavljene na postojećim i novim objektima. 


„Razdvajamo snabdijevanje distribucije i proizvodnje, lagano se krećući ka tržišnim principima rada,  u kojim imamo javno snadbijevanje, pa i građani učestvuju na tenderu i od snabdjevača dobijaju električnu energiju, s tim da ćemo socijalno ugrožene potrošače zaštititi, subvencionišući ih shodno pravilniku koji će biti završen do 1. aprila“, istakao je Peterović, napomenuvši da sada imamo najjeftiniju cijenu struje na Balkanu.


On je istakao da će se investicioni proces, pored postojećih, odvijati i na pet objekata u izgradnji i to HE Dabar, Gornja Drina, HE Bistrica, vjetropark „Hrgud“ i Solarna elektrana Trebinje.


„HE Dabar investira Vlada RS kroz sistem HET-a, Gornja Drina je zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, kod HE Bistrica je potpisan 102 miliona vijedan ugovor sa Kinezima, po sistemu „ključ u ruke“, dok je peti objekat Solarna elektrana Trebinje, koji će se nastaviti novim projektima Trebinje 1, Trebinje 2, Ljubinje“, naveo je Petrović.


Napominjući da se aktivnosti u energetskom sektoru vode u skladu sa Strategijom razvoja do 2035. godine, ministar Petar Đokić je istakao da se u tih narednih 14 godina planira u energetske objekte finsnirati 11,5 milijardi maraka.


„To su ogromna sredstva za malu Republiku Srpsku, što očigledno govori o našoj želji i potrebi da se treba investirati, a tu će, pored glavnog nosioca, Elektroprivrede RS, biti i neke druge velike kompanije koje su već prisutne u Republici Srpskoj“, istakao je ministar Đokić.


On je posebno naglasio i ulaganja u ekeologiju, što podrazumijeva i velika ulaganja u sistem odsumporavanja koja se ulažu u TE Ugljevik, a što je, kako kaže uveliko produžilo i vijek ove termolektrane.


Ministar je u tom smislu istakao ulaganja u obnovljive izvore energije, vjetra, sunca i djelimično i bio mase, gdje će se posebno podsticati građani i manji privredni subjekti u korištenju solarne energije.


Darko Milunović, izvršni direktor za ekonomsko-finsnsijske poslove EPRS je napomenuo da su loša hidrologija, COVID 19, ali i havarija u HE Plat, uticali na ovogodišnju lošu proizvodnju, pa su i prihodi od 681,5 miliona dosta manji nego su bili planirani i rashodi od 710,5 miliona su ih premašili za 29 miliona, što je registrovani gubitak.