PETROVIĆ O POSLOVANJU ERS-A: Godina u znaku pandemije i reorganizacije


Ekonomija | 31.12.2020

Iako je pandemija virusa korona uzrokovala ozbiljan pad prihoda od prodaje električne energije i značajno uticala na poslovanje sistema – Elektroprivreda Republike Srpske u ovoj godini obavila je svoju osnovnu funkciju – redovno snabdijevanja električnom energijom svih kupaca, a uspješno su privedene kraju i sve aktivnosti na reorganizaciji i stabilizaciju sistema započeti u 2019. godini.


Ovo je sumirajući rezultate poslovanja u godini koju ispraćamo, u intervjuu za Radio Trebinje, rekao generalni direktor Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske Luka Petrović.


Prema njegovim riječima - matično preduzeće, koje ima licencu za trgovinu električnom energijom i tržišno snabdijevanje, poslovaće pozitivno sa ostvarenom dobiti od oko 23 miliona KM, ali je izvjesno i da će cijeli sistem na nivou holdinga poslovati sa minusom, zbog niza objektivnih razloga - od kojih nisu svi u vezi sa pandemijom i značajnim padom potrošnje i prodaje struje.


„U distributivnim  preduzećima je rađena reorganizacija i morale su se isplatiti otpremnine za 775 radnika - u iznosu oko 31 miliona KM. Na ovaj način je iz distibutivnog sistema izašlo oko 30% radnika. U proizvodnim preduzećima imamo minuse u hidroelektranama, u prvom redu u HE Drina, gdje je došlo do transformacije preduzeća. Mi smo, kao matično preduzeće, kupili 80% vlasništva u Buk-Bijeloj, pri čemu je dio nekretnina i dokumentacije koji nama nije trebao ostao zarobljen i otpisan u ovoj godini, što je oko 9 miliona KM. Dodatno, hidrologija je bila užasno loša pa je HE Drina poslovala sa minusom između 10 ili 11 miliona KM“, pojašnjava Petrović, dodajući da će se o ukupnom minusu na nivou holdinga više znati krajem marta, kada se kompletiraju finansijski izvještaji. 


Petrović dodaje da je sistem, u prvom redu zahvaljujući upravama pet proizvodnih preduzeća,  u ovoj poslovnoj godini uspio da ostvari i značajne uštede, kao šti su izdaci za prekovremeni rad ili putne troškove.


„Međutim, uštede se moraju postizati i u održavanju sistema. Ovaj sistem, prvenstveno termoelektrane, star je više od 30 godina. Ima prostora da se na poslovima održavanja u termoeletranama angažuje domaća radna snaga, umjesto trećih lica. U tom pravcu ćemo raditi i u narednim godinama. Što se tiče hidroelektrana – one su uspjele da naprave sistem kompatibilan sa tržištem, troškovi su optimizovani i nisu pretjerani“, pojasnio je Petrović.


Cijena struje mora povećati investicioni potencijal sistema


Petrović napominje da je korekcija postojećih cijela struje, koje su za domaći konzum najjeftinije na Balkanu, veoma važna kako bi sistem osnažio vlastiti investicioni potencijal za razvoj i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.


Cijena električne energije za građane u Republici Srpskoj, napominje on, iznosi 25,50 evra po megavat-satu, što je upola manje u odnosu na tržišnu, koja je ove godine iznosila oko 52 evra.


„Tu razliku gubimo. Pritom, naša proizvodna cijena je 35 evra, što znači da tim iznosom između 35 i 25,50 evra Elektroprivreda subvencioniše građane u Republici Srpskoj. Što se tiče tržišnih kupaca, oni su nešto iznad 35 evra u prosjeku - i upravo tu Elektroprivreda i ima ovu dobit koju prikazuje“, pojasnio je generalni direktor Elektroprivrede RS.


Cijene će, dodaje Petrović, biti korigovane po konceptu energetski zaštićenog kupca, što je praksa i u drugim zemljama okruženja – a podrazumijeva da potrošači, ako su slabijeg materijalnog stanja ili višečlane porodice, imaju popuste u kilovat-satima na mjesečnom nivou.


„Upravo se razrađuje softver koji će to obračunavati - i vjerujem da ćemo ga imati već 1. aprila naredne godine. A onima koji troše više moraće doći do pomijeranja cijena – jer mi ne možemo da ovo izdržimo i nastavimo sa našim investicionim ciklusom ako nigdje nemamo zaradu. A mislim da je bolje da naša sredstava izdvajamo za investicije, nego da sve uzimamo iz kredita“, istakao je Petrović.


A investicije u razvoj novih proizvodnih kapaciteta svojevrsna su obaveza ove generacije prema onima koji će sistem naslijediti, ističe Petrović - dodajući da je Elektroprivreda Republike Srpske trenutno angažovana na pet velikih energetskih projekta...


 


 


rt

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?