SAVEZ RADIO AMATERA RS DONIO ODLUKU O USTUPANJU SVOJIH MAGISTRALNIH REPETITORA CIVILNOJ ZAŠTITI RS I ORUŽANIM SNAGAMA BIH


Nakon ukazanih potreba od strane Oružanih snaga BiH i po potrebi i Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske, UO Saveza radio amatera Republike Srpske, stavlja na raspolaganje svoju kompletnu magistralnu repetitorsku mrežu na korištenje, navedenim službama, sve dok u Republici Srpkoj ne prestane vanredna situacija.


Magistralni repetitori koji se ustupaju na korištenje navedenim službama su:


 R2/RV52 Leotar


 RV46 Veliki Žep


 R4/RV56 Majevica


 R5/RV58 Kmur


 R5/RV58 Kozara


 R6/RV60 Trebava


 R7/RV62 Trebević


Obaveza svih radio amatera koji koriste repetitorsku mrežu u vlasništvu Saveza radio amatera Republike Srpske, je da svoju redovnu komunikaciju na repetitorima svedu na minimum, te da se za prioritetnim korisnicima smatraju


pripadnici Oružanih snaga i Republičke uprave civilne zaštite Republike 


SAVEZ RADIO AMATERA RS

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?