SKUPŠTINA GRADA TREBINJA: USVOJEN BUDŽET GRADA ZA 2020. GODINU, U IZNOSU OD 32 MILIONA


Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 30. redovnoj sjednici budžet grada za 2020. godinu, u iznosu od 32 miliona 66 hiljada KM, što je na nivou sredstava planiranih u rebalansiranom budžetu za ovu godinu.


Budžetski prihodi planirani su u iznosu od 25 miliona KM, a primici od prodaje gradskog građevinskog zemljišta oko 2,9 miliona, što zajedno iznosi 27,9 miliona maraka, odnosno 6,3 odsto više od prihoda i primitaka u rebalansu budžetu za ovu godinu.


Primici od zaduženja iznose 3 miliona 580 hiljada maraka, a odnose se na nepovučeni dio kredita Komercijalne banke.


Za kapitalne projekte u gradskoj kasi za narednu godinu planirano je 8 miliona 231 hiljada KM.


Najveći iznosi u planu kapitalnih investicija rezervisani su za obnovu infrastrukture u gradskim i seoskim mjesnim zajednicama 1,6 miliona KM, za izgradnju tri nove ulice u Zasad polju i jedne na lokalitetu Sjeverni logor - milion i 360.000, izgradnju duhovnog centra u Mrkonjićima 900.000, te za učešće u izgradnji nove zgrade gimnazije 843.000 maraka.


rt

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?