REORGANIZACIJA U ELEKTROPRIVREDI RS NE VODI PRIVATIZACIJI


REORGANIZACIJA U ELEKTROPRIVREDI RS NE VODI PRIVATIZACIJI


Reorganizacija distributivnih preduzeća “Elektroprivrede RS”, koja je u toku, ne vodi privatizaciji ove kompanije, već je ovaj proces neophodan zbog prilagođavanja regulativi Evropske zajednice, a to će podrazumijevati i efikasniji način poslovanja.


Ovo je kao osnovni cilj reorganizacije u preduzećima Elektropirvrede RS istakao Velibor Šipovac, direktor Direkcije za snabdijevanje električnom energijom ERS, koji je najavio da će, odmah poslije reorganizacije 5 distributivnih zavisnih preduzeća, koja je u toku, uslijediti i reorganizacija proizvodnih preduzeća.


“U skladu sa regulativama energetske zajednice, neophodno je restrukturiranje energetskog sektora, pa samim tim i reorganizacija distributivnih preduzeća i izdvajanje snabdijevanja iz njih, što je trenutno u toku”, kazao je Šipovac.


On je objasnio da će već iduće godine biti izdvojeno i jedinstveno preduzeće koje će biti javni snabdijevač u Holdingu ERS, a, jer distributivna preduzeća za to gube licencu, a da nakon njihove reorganizacije slijedi i reorganizacija proizvodnih preduzeća, u čemu je neizježan proces i smanjenje broja radnika.


“U fazi smanjenja broja radnika predviđene su i stimulativne otpremnine”, kazao je Šipovac, napominjući da će se o tome naročito voditi računa, kako bi se zaštitili oni koji doprinose poslovanju sistema ERS.


Sve se, kako je dalje naveo, radi zbog liberalizacije tržišta koja je neizbježna i u skladu sa kojom je odnedavno i Elektroprivreda RS prisutna na otvorenom tržištu, kao jedan od 24 licencirana tržišna snabdjevača u BiH, gdje kupci sami biraju svoga snabdjevača strujom.


Ukoliko neko od kupaca izabere drugog snabdjevača, Šipovac tvdi da to ni na koji način neće ugroziti poslovanje Elektroprivrede RS, koja viškove električne energije uvijek može plasirati na slobodnom tržištu.


Proces reorganizacije, koja je u toku i koju radi konsultantska kuća PVC, predviđeno je da traje do 20. marta iduće godine, nakon čega slijedi tranzicioni period, pa proces tranzicije proizvodnih preduzeća…


 


 
Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?