FOTOGRAFIJE DJECE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SAMO UZ SAGLASNOST RODITELJA


FOTOGRAFIJE DJECE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SAMO UZ SAGLASNOST RODITELJA


Vrtići u Srpskoj ubuduće će fotografije i video-zapise na kojima su mališani moći objavljivati na društvenim mrežama i drugim oblicima masovne komunikacije samo ako za to budu imali pisanu saglasnost roditelja ili staratelja.


Definisano je to novim Pravilnikom o standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS. 


Načelnica Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Nataša Cvijanović rekla je da su ovim pravilnikom uvedene novine kao što su definisanje korišćenja video-nadzora i upotrebe fotografija sa djecom iz predškolske ustanove, vodeći računa o pravu djeteta na zaštitu privatnosti s ciljem zaštite mališana od eventualnih zloupotreba.


- Pravilnikom su definisani i uslovi za rad i opremanje igraonica, odnosno parametri o dozvoljenom nivou teških metala, buke, mikroklime u objektu, bioloških i hemijskih štetnosti, održavanje klima-uređaja, te odredbe koje se odnose na bezbjednost djece i odraslih u tim objektima - kazala je Cvijanovićeva.


Glas Srpske