STUDENTI ARHITEKTURE PONUDILI RJEŠENJA ZA STARO JEZGRO TREBINJA


STUDENTI ARHITEKTURE PONUDILI RJEŠENJA ZA STARO JEZGRO TREBINJA


U galeriji Kulturnog centra Trebinje večeras je otvorena izložba radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu „Krš i pitomine Mediterana – Revitalizacija starog jezgra Trebinja“.


Na panoima i posredstvom maketa predstavljeni su radovi 17 studenata četvrte godine, koji su se u prethodnoj akademskoj godini opredijelili da prihvate ovaj zadatak i arhitektonski osmisle moguće intervencije na starom gradskom jezgru Trebinja.


Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je da su radovi tematski raspoređeni u dvije grupe –  rješenja koja se odnose na Stari grad, te ona koja se bave starom zanatskom čaršijom u Kršu.


„Ovdje možete da vidite kako su studenti reagovali, kakve su njihove ideje i šta oni misle na koji bi se način ovaj grad u budućnosti mogao da transformiše u nekom boljem smislu, a čime bi dodatno unaprijedio svoj već prepoznatljivi kulturni identitet“, kazao je Đokić.


Docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu Vladimir Parežanin podsjetio je da saradnja ove visokoškolske ustanove sa Gradom Trebinjem sa uspjehom traje već duži niz godina.


„Entuzijazam, energija i volja sa kojima su se studenti bavili ovom temom pokazuju koliko je Trebinje zaista inspirativno. Trebinje kao takvo treba čuvati i na Trebinju kao takvom - treba raditi“, istakao je Parežanin.


Bilo mu je, dodaje, jednostavno biti urednik izložbe „u kojoj su se susrele dvije želje i dvije velike ambicije“.


„Prije svega, Grada Trebinja - da nam ponudi akutne tačke za operativni rad, a nakon toga i Arhitektonskog fakulteta – da teme ovog grada uključi u svoj plan i program“, istakao je Parežanin.


Energija i znanje sa visokoškolskih ustanova beogradskog univerziteta podrška su na koje Grad Trebinje i ubuduće računa u naporima da razvija svoje resurse i unapređuje perspektive – poručio je otvarajući izložbu načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja Marko Rikalo.


„Ponosan sam što je ovih 17 mladih ljudi iz raznih krajeva našeg regiona došlo u Trebinje, boravilo ovdje sedam dana, više mjeseci radilo na zaista sjajnom programu - i najposle nam donijeli fantastične ideje“, istakao je Rikalo.


RT