CRKVE U LJUBOMIRU I KONJSKOM PROGLAŠENE NACIONALNIM SPOMENICIMA BIH


CRKVE U LJUBOMIRU I KONJSKOM PROGLAŠENE NACIONALNIM SPOMENICIMA BIH


Bosna i Hercegovina bogatija je za tri nova nacionalna spomenika.


Trideseta sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je jučer u Sarajevu. Predsjedavajući Komisije Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:


1. Crkva pokrova Bogorodice, Ljubomir, Mosko, Grad Trebinje, 


2. Crkva Vaznesenja Hristovog u Konjskom - Zupci, Grad Trebinje, 


3. Zbirka antičkih i srednjovjekovnih kamenih spomenika u Zemaljskom muzeju BiH, Grad Sarajevo.


Na 30. sjednici članovi Komisije su zaključili da se „Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, općina Bihać“ skine sa Liste ugroženih spomenika BiH jer je spomenik restauriran, tako da su uklonjeni elementi koji su predstavljali potencijalnu opasnost i ugroženost ovog nacionalnog spomenika.


Komisija je na protekloj sjednici, donijela odluke o izmjeni i dopuni sedam odluka pojedinačno proglašenih nacionalnih spomenika koji se nalaze na prostoru historijskog urbanog krajolika Mostara. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna prvobitnih odluka su sljedeći: 


• činjenice da su predmetne odluke Komisije donijete prije upisa Područja Starog mosta sa područjem Starog grada Mostara na UNESCO listu svjetskog naslijeđa 2005.godine, 


• utvrđivanje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem, 


• izazovima i pritiscima kojima su spomenici izloženi, 


• obaveze usklađivanja mjera i zona zaštite pojedinačnih nacionalnih spomenika sa odlukom za historijski urbani krajolik Mostara, te 


• utvrđivanje novih mjera za dobra na kojima su dosljedno provedene mjere zaštite utvrđene odlukama Komisije iz 2004. godine.


U procesu revalorizacije odlučeno je da se pristupi donošenju nove odluke za „Historijski urbani krajolik Mostara“ kojom je zamijenjena do sada postojeća odluka za „Historijsko gradsko područje Mostara“. Granice dobra su zadržane, a posmatranje prostora kao krajolika zasnovano je na Odluci UNESCO-a o upisu lokalitata na Listu svjetskog naslijeđa i aktuelnim preporukama UNESCO-a za valorizaciju pejzaža i nematerijalnog naslijeđa kao neodvojivih i sastavnih dijelova graditeljskih područja. Posmatranjem prostora kao krajolika, uz potrebu odgovora na probleme i izazove sa kojima se lokalitet suočava neminovno je dovelo do potrebe za uspostavom novih mjera zaštite i izmjene predmeta pravne zaštite. Mjere zaštite su usklađene sa aktualnim preporukama UNESCO-a, Pravilnikom i Smjernicama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.


Pored pomenutih izmjena i dopuna odluka za nacionalne spomenike u Mostaru, članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune sljedećih odluka:


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, općina Stari Grad, nacionalnim spomenikom BiH. Izmjena i dopuna odluke se odnosi na redefiniranje mjera zaštite.


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Partizansko spomen-groblje u Mostaru, nacionalnim spomenikom BiH. Izmjene i dopune ove odluke odnose se na redefiniranje mjera zaštite.


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom, nacionalnim spomenikom BiH. 


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijskog spomenika – Stara drvena džamija u Miljevićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH. 


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju područja i ostataka historijskog spomenika – crkva Sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, Grad Trebinje, nacionalnim spomenikom BiH.


Prvobitne odluke za navedene džamije i crkvu odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka. Objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizirani te se izmjenama i dopunama odluka štite kao građevine, a ne kao mjesta i ostaci.• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju historijske građevine – Vijećnica u Brčkom, nacionalnim spomenikom BiH. 


• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju historijske građevine – Vijećnica u Novom Gradu, nacionalnim spomenikom BiH.


Na oba nacionalna spomenika provedene su mjere zaštite i objekti su restaurirani, te se izmjene i dopune odluka odnose na redefinisane mjere zaštite restauriranih objekata.


Na 30. sjednici, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH: Stara vodenica Knežina na Sokocu, Džamija Teočak Centar u Teočaku, Džamija Jasikovac u Teočaku i Džamija Husejnovići u Teočaku.


Tridesetoj sjednici su, uz članove Komisije, prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH. Od 27. juna 2019. godine predsjedanje Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika preuzima Goran Milojević na period od deset mjeseci, po principu rotacije.


radiosarajevo.ba

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?