ESCHERICHIA COLI NA PLAŽI SREBRENO U ŽUPI DUBROVAČKOJ!


ESCHERICHIA COLI NA PLAŽI SREBRENO U ŽUPI DUBROVAČKOJ!


Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.


Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 27. juna 2019., tijekom trećeg ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, uzorkovanog 26. juna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli. 


Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.


S obzirom da uzorci mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, zbog onečišćenja fekalnog porijekla, ne zadovoljavaju uslovima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.


   Dubrovnik Insider

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?