NAKON 30 GODINA ISTRAŽUJE SE PEĆINA KOD STOCA


NAKON 30 GODINA ISTRAŽUJE SE PEĆINA KOD STOCA


Pećinu Badanj u blizini Stoca, nakon gotovo 30 godina, ponovno će istraživati tim arheologa u sklopu projekta “Definisanje kulturnih granica u evropskom mlađem paleolitiku: Arheologija i umjetnost stijena u Istočnoj Evropi”, čiji je voditelj Aitor Ruiz Redondo sa univerziteta iz Southamptona.


“U pećini Badanj ponovno ćemo istražiti profil Baslerovog rova kako bismo razjasnili stratigrafiju i uzeti uzorke za uporedbu. Provest ćemo geomorfološku analizu stratigrafskog slijeda, uključujući i sedimentološku i granulometrijsku analizu nove”, najavili su iz Javne ustanove Radimlja Stolac.


Arheološke cjeline otkrivene tokom iskopavanja analizirat će se i interpretirati u saradnji s različitim stručnjacima, a takođe planirano je proučavati druge srodne materijale iz prethodnih iskopavanja poput ličnih ukrasa iz pećine Badanj.


Područje istraživanja ključno je za analizu prelaza iz srednjeg u gornji paleolitik u Europi, a relevantnost ove studije doprinijet će razumijevanju geografske složenosti ranog simboličkog ponašanja i njegove implikacije za ljudsku evoluciju.


Saradnici voditelja projekta Aitora Ruiza Redonda su Ivor Karavanić i Nikola Vukosavljević sa univerziteta u Zagreba, Krešimir Raguž iz Konzervatorskog odjela iz Karlovca te Catherine Ferrier sa univerzitteta u Bordeuxu, dok je partner iz Bosne i Hercegovine Javna ustanova Radimlja Stolac.


Ovaj projekt, kojeg financira Britanska akademija iz Londona, pružit će prvu sveobuhvatnu analizu arheoloških nalazišta na Balkanu te procijeniti porijeklo i širenje pećinske umjetnosti na istoku Europe.


Inače, arheološko područje Badanj, smješteno kod sela Borojevići, 6 kilometara vazdušne linije zapadno od Stoca, proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2003. godine.


Arheološkim putem ovo je nalazište datirano u kasno razdoblje mlađeg paleolitika – kasnog epigravettiena, tj. 13.000 do 12.000 godina prije nove ere. Nalazište je otkriveno 1976. godine. Uz potkapinu nađena je gravura, i to je prvi nalaz te vrste na istočnoj obali Jadrana.


U istraživanjima od 1976. do 1979. godine došlo se do saznanja o glavnim praistorijskim razdobljima na ovom nalazištu.


U drugoj kampanji arheoloških istraživanja od 1986. do 1987. godine postavljeno je nekoliko ciljeva: analiza materijala po slojevima u cilju izrade buduće detaljne regionalne paleolitičko – mezolitičke hronologije; rekonstrukcija prirodne okoline Badnja, uključujući i paleogeografske uvjete; stvaranje slike o organizaciji djelatnosti unutar zajednice.


Dnevni list