STIPENDIJE TREBINJSKIM STUDENTIMA OD GRADSKE UPRAVE I HETa


IMENA POZNATA SREDINOM FEBRUARA


Trebinjski studenti će, od Gradske uprave i preduzeća „Hidroelektrane na Trebišnjici“, za ovu školsku godinu dobijati 170 stipendija, a imena onih koji su ostvarili pravo na stipendije znaće se sredinom februara. 


Za stipendije Grada Trebinja prijavljeno je 229 studenata, od kojih će njih stotinu ostvariti ovo pravo i to u visini od 100 do 250 maraka mjesečno, za koju namjenu je  izdvojeno 140 hiljada KM.


Za deset najboljih studenata sa rang liste, koju utvrdi nadležna komisija, stipendija će iznositi 250 maraka mjesečno, za narednih deset 200 maraka, za rangirane od 21. do 50. mjesta 150 KM, a za drugu polovinu liste, njih 50, po stotinu maraka.


Pravo na gradske stipendije imali su studenti, ne stariji od 26 godina, prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, koji su državljani Republike Srpske, sa prebivalištem na području grada Trebinja, a nisu korisnici drugih stipendija ili sličnog vida pomoći i prvi put upisuju drugu ili neku narednu godinu studija.


Sredinom narednog mjeseca biće poznato i 70 stipendista Hidroelektrana na Trebišnjici.


Za stipendije, koje će, u prosjeku, iznositi 200 KM, HET je obezbijedio 150 hiljada KM.


Pravo na stipendiju HET-a imali su studenti elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog, geološkog, arhitektonskog, pravnog, ekonomskog i Fakulteta za proizvodnju i menadžement, mlađi od 26 godina, sa prebivalištem u RS i čija porodična primanja ne prelaze 1700 KM...

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?