MUZIČKI NOVEMBAR SE NASTAVLJA U VINSKOJ GALERIJI VUKOJE BOBO I MARIJA u subotu 24.11.2018


VINSKA GALERIJA VUKOJE: Muzički program u novembru BOBO I MARIJA u subotu 24.11.2018


Muzički novembar se nastavlja u Vinskoj galeriji Vukoje


 U subotu 24.11. samo za Vas u VINSKOJ GALERJI VUKOJE, a  u sklopu oktobarskog muzičkog programa BOBO I MARIJA


Sve informacije i rezervacije na tel: 065 801 116