NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA


NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA


 U Trebinju je danas predstavljen novi studijski program Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa koji se organizuje na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci.


“Svrha ovog studijskog programa  je obrazovanje magistara zaštite od prirodnih katastrofa u skladu sa potrebama društva i njihovo akademsko usavršavanje u skladu sa savremenim zahtjevima upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa”, kaže Predrag Ćeranić dekan ove visokoškolske ustanove.


Kako se danas moglo čuti opšti cilj projekta je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Europske Unije.


Provođenje  master studija “Zaštita od prirodnih katastrofa” za prvu generaciju polaznika će biti realizovana kroz Erasmus plus projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju “Razvoj master studija  za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana”.


Studij je besplatan za prvu generaciju polaznika sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.


RT

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?