NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA


NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA


 U Trebinju je danas predstavljen novi studijski program Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa koji se organizuje na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci.


“Svrha ovog studijskog programa  je obrazovanje magistara zaštite od prirodnih katastrofa u skladu sa potrebama društva i njihovo akademsko usavršavanje u skladu sa savremenim zahtjevima upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa”, kaže Predrag Ćeranić dekan ove visokoškolske ustanove.


Kako se danas moglo čuti opšti cilj projekta je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Europske Unije.


Provođenje  master studija “Zaštita od prirodnih katastrofa” za prvu generaciju polaznika će biti realizovana kroz Erasmus plus projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju “Razvoj master studija  za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana”.


Studij je besplatan za prvu generaciju polaznika sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.


RT