SP TREBINJE I GO SUBNOR-a TREBINJE PROTIV IZMIJEŠTANJA BISTI NARODNIH HEROJA I SPOMEN-PLOČE


SP TREBINJE I GO SUBNOR-a TREBINJE PROTIV IZMIJEŠTANJA BISTI NARODNIH HEROJA I SPOMEN-PLOČE


Povodom jučerašnjeg okupljanja članova Udruženje boraca JVuO i nevinih žrtava Drugog svjetskog rata, njihovih potomaka i poštovalaca Trebinje, na kome je zatraženo izmiještanje bisti narodnih heroja iz gradskog parka i spomen-ploče iznad ulaza u Starog grada posvećene partizanskim jedinicama koje su oslobodile Trebinje u Narodnooslobodilačkom ratu, saopštenjem se oglasio Gradski odbor Socijalističke partije  u kome se, između ostalog, kaže:


„Poštujući principe demokratije  i slobodne volje, izražavanja mišljenja  i stavova svih građana o svemu i na bilo koju temu, nemamo ništa protiv da ono što imaju da kažu i za što se zalažu izlože javno i članovi udruženja JVuO, kao sto su to uradili na svom jučerašnjem okupljanju.


Uvažavajući određene istorijske činjenice koje se tiču događanja na našim prostorima u toku  Drugog svjetskog rata,  te stradanja vrlo često i nevinih ljudi, sa svoje strane odlučno osuđujemo svaki zločin koji je počinio bilo ko, u ime bilo koga i u ime bilo čega.


U tom i u drugim slučajevima vezanim za našu istoriju, treba da se bave i svoj sud da daju ljudi iz struke i nauke, a nikako nekompetentni i nedobronamjerni pojedinci kojima je jedini cilj politizovanje prošlosti i sadašnjosti iz koga bi izvukli samo ličnu korist, a nikako  saznavanje prave istine i činjenica koje su dovele do tragičnih i krvavih sukoba toga vremena…


Nije nam cilj da osporimo težnje pripadnika drugog pokreta da se obračunaju sa okupatorom, ali su dokazane i nepobitne istorijske činjenice potvrda da je slavna partizanska vojska nadčovječanskim naporom i borbom donijela slobodu svom narodu i povela ga u bolju i svjetliju budućnost.


U cilju prevazilaženja podjela u našem društvu koje dolaze od neodgovornih pojedinaca sa samo njima znanim pobudama i potrebama, zalažemo se za dijalog, toleranciju, međusobno uvažavanje, zajedništvo  i mirno rješavanje svih nesporazuma, a što će nas sve skupa usmjeriti prema izgradnji i prosperitetu naše zajednice, gdje će svi oni koji mogu da daju doprinos afirmaciji svoje zemlje imati svoje zasluženo mjesto i ulogu. Učinimo da mladi žele i vole da žive u svojoj domovini“, navedeno je u saopštenju.


Saopštenjem za javnost se oglasila i Gradska organizacija SUBNOR-a Trebinje, navodeći da su u pitanju pokušaji revizije istorije kroz omalovažavanje NOB-a i stvarnih činjenica o oslobađanju zemlje od fašizma, a inicijativu za premještanje spomenika smatraju da treba odlučno spriječiti.


SARANSAK