LJUBINJE MODERNIZOVALO RASVJETU LED TEHNOLOGIJOM


LJUBINJE MODERNIZOVALO RASVJETU LED TEHNOLOGIJOM


Opština Ljubinje nakon Opštine Rudo odlučila je da modernizuje javnu rasvjetu, po sistemu finansiranja iz uštede električne energije.


Sva javna rasvjeta na području opštine zamijenjena je novom LED rasvjetom.


"Do realizacije ovog projekta, sistem javne rasvjete se sastojao od 332 rasvjetna tijela sa osvjetljenjem živinim sijalicama. Dešavali su se česti kvarovi, a, u prosjeku, u funkciji nije bilo i do 25% sijalica", rekao je Čedomir Ćuk, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Opštine Ljubinje.


Dodao je da je osvjetljenje bilo loše, a utrošak električne energije se kretao oko 12.500 kwh mjesečno.


"Na inicijativu načelnika ušlo se u realizaciju projekta modernizacije javne rasvjete prelaskom na LED tehnologiju, prvenstveno zbog ušteda u potrošnji električne energije, kao i bolje osvjetljenosti opštine", kaže Ćuk.


Projekat  modernizacije sistema javne rasvjete u LED tehnologiji je realizovan u toku mjeseca juna i jula 2018. godine, a koštao je oko 250.000 KМ.


NN

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?