PLIJEN POLICIJE: U Gacku uništena droga vrijedna sedam miliona KM


PLIJEN POLICIJE: U Gacku uništena droga vrijedna sedam miliona KM


Više od 700 kilograma opojnih droga uništeno je danas u pogonima Termoelektrane Gacko, saopšteno je iz Ministarstva bezjednostii BiH.


Među uništenom drogom je, kako je to saopšteno, bilo najviše marihuane, amfetamina, heroina, kokaina i sintetičkih droga koje su zaplijenjene i oduzete prilikom kriminalističkih istraga.


Ulična vrijednost uništene opojne droge procjenjuje se na oko sedam miliona konvertibilnih maraka.


- Oduzimanjem i uništavanjem opojnih droga smanjena je mogućnost da građani, a prevashodno najmlađa i najranjivija populacija, dođe u dodir sa opojnim drogama, te na taj način je ispunjen i jedan od općih ciljeva koji se nalazi u Državnoj strategiji nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH 2018-2023 - saopćeno je iz Ministarstva bezjednosti.


Komisija za uništavanje opojnih droga Vijeća ministara BiH, u saradnji sa Odsjekom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti BiH, u posljednja tri mjeseca intenzivno je, kako to navode, radila na prikupljanju i pripremi za uništavanje oduzetih opojnih droga koje su bile predmet rada policijskih i pravosudnih organa u BiH.


- Veliki doprinos prilikom realizacije ovih aktivnosti dali su i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu koji su vršili osiguranje i prijevoz, kao i pripadnici Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Federalne uprave policije koji su pružali stručnu podršku - navodi se u saopštenju


Takođe, ostvarena je, kako to ističu, izuzetno dobra saradnja sa rukovodstvom Termoelektrane Gacko koji su još jednom ustupili pogone i pružili pomoć prilikom uništavanja opojne droge.


Faktor