DVIJE DECENIJE RADA TREBINJSKOG UDRUŽENJA „SUNCE NAM JE ZAJEDNIČKO“


DVIJE DECENIJE RADA TREBINJSKOG UDRUŽENJA „SUNCE NAM JE ZAJEDNIČKO“  


SOCIJALIZACIJA DJECE OMETENE U RAZVOJU OSNOVNI BENEFIT 


Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja obilježilo je dvije decenije rada koje su, kako je istaknuto na Svečanoj akdemiji održanoj povodom ove godišnjice, protekle u radu, napretku i prvenstveno socijalizaciji ove djece i omladine, što je i najveći benefit udruženja.


„U tom periodu, kada su prioriteti bile porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, ili  izbjegla i raseljena lica, bez sredstava i na raskršću jednog novog sistema, mi, roditelji djece i omladine sa posebnim potrebama u Trebinju smo  smogli snage da osnujemo ovo udruženje i postigli da i mi i naša djeca postanemo integralni dio ove zajednice, u čijim cjelokupnim aktivnostima učestvuju i naša djeca“, podsjetio je Mijat Šarović, jedan od osnivaća Udruženja.


On kaže da je za protekle dvije decenije postignuto da štićenici ovog udruženja žive život kao i sva druga djeca, uz potrebe koje su tri puta veće od druge djece.


Podsjetivši da je trebinjsko udruženje, nakon Banjaluke, jedno od prvih koje je osnovano u Republici Srpskoj, a nakon Trebinja je uslijedilo osnivanje još 29 ovakvih organizovanja, izvršni direktor Udruženja „Sunce nam je zajedničko“ Vesna Miljanović kaže da je od početnih sedamdesetak članova, sada članstvo uvećano za oko još pedesetak, jer su im se, kako je rasla njihova misija, priključivalni novi članovi.


„Naša misija je da zajednički, uz partnerski odnos roditelja i stručnjaka, pomažemo deci sa posebnim potrebama, da imaju kvalitetniji i bolji život, a u svemu tome imamo veliku pomoć od lokalnih vlasti i celokupne društvene zajednice koja nas je dobro prihvatila“, kazala je Miljanović, naglašavajući potporu Grada Trebinja i Centra za socijalni rad, na lokalnom nivou.


Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić je kazao da je Grad Trebinje od osnivanja Udruženja do danas pomagao koliko je mogao njihov rad, shvatajući da je što veća socijalizacija omladine i djece sa posebnim potrebama ogledalo društvene odgovornosti svake zajednice.


„U proteklih dvadeset godina je urađeno zaista mnogo, u oblasti ljudskih prava, ali i integracije, socijalizacije, rehabilitacije, prevencije, te života u porodici ovih kategorija, koje uvijek moraju biti naša naveća briga, briga šire društvene zajednice koja zahtijeva uključenje svih aktera u društvu, što je u Trebinju ozbiljno shvaćeno“, rekao je Ćurić, podvukavši da će od Grada Trebinja djeca sa posebnim potrebama imati i u budućnosti svaku vrstu podrške.


Povodom dvije decenije rada, Udruženje „Sunce nam je zajedničko“ je uručilo zahavalnice ustanovama i institucijama koje pomažu rad udruženja, kao i osnivačima udruženja...

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?