IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2017. GODINU: Kapitalna ulaganja preko 7 miliona KM


IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2017. GODINU: Kapitalna ulaganja preko 7 miliona KM


Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 16. redovnoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika grada Trebinja i gradske uprave za prošlu godinu.


Kako je pojasnio gradonačelnik Luka Petrović, Plan kapitalnih ulaganja u 2017. godini povećan je sa 6 miliona i 80 hiljada na 7 miliona i 4 hiljade maraka, što znači su ulaganja veća za 35 procenata, čime se kroz plan kapitalnih ulaganja planiraju uraditi svi važniji poslovi koji su na čekanju godinama u našem gradu.


„Važno je napomenuti da je prisutna pozitivna klima i dobri odnosi sa Vladom Republike Srpske,  koji su doprinijeli realizaciji mnogih programa. Tu moramo dodati i donatorska sredstva Vlade Srbije. Projekti koje finansira Srbija su od opšteg značaja za razvoj cijele regije“, naglasio je gradonačelnik Petrović.


Izvještaj gradonačelnika i osam odjeljenja gradske uprave sublimiran je na 30 stranica i odnosi se na socijalni program – podršku porodici i mladim, ženama, nezaposlenim, boračkim kategorijama, uspješnim studentina … ukupno njih 28, koje je grad Trebinje napravio u 2017. godini.


Drugi kolosjek su investicioni projekti i programi koje mi radimo. Ukupno je aktivno njih 40. Neki su realizovani, a neki se prenose u naredne godine. Što je veoma važno, svi oni su prepoznati u gradu i ono što nas motiviše je ljubav prema Trebinju. Želimo da uradimo što više, pa realizaciju mnogih projekata radimo prije procedura, kako bi Trebinje napravili ljepšom sredinom i za domaće i goste“, kazao je on.


Skupština je usvojila i informaciju o osnovnim pokazateljima finansijskog poslovanja privrede grada Trebinja u prošloj godini, te donijela odluku o izdavanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u svojini grada Trebinja.


Usvojena je i odluka o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite u gradu Trebinju u periodu od 2018. do 2023. godine i rješenje o imenovanju i ovlašćenju odborika Skupštine grada Trebinja za zaključivanje brakova.


Bez rasprave usvojen je izvještaj o radu Boračke organizacije za prošlu godinu, odluku o zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Trebinja, kao i odluka o davanju saglasnosti JP „Protivgradna preventiva RS“.


 


 


RT

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?