VLADISLAV JOVANOVIĆ O POLOŽAJU SRBA U SAVREMENIM TOKOVIMA


BIVŠI MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA SR JUGOSLAVIJE VLADISLAV JOVANOVIĆ 


O POLOŽAJU SRBA U SAVREMENIM TOKOVIMA 


Otkako su su došli na Balkan, Srbi su uvijek morali voditi računa o interesima i  uticajima većih država iz susjedstva, a u posljednje vrijeme i onih prekookeanskih, što je do danas jedna konstanta srpske istorije sa kojom će morati živjeti dok postoje.


Ovo je zaključio bivši ministar spoljnih poslova SR Jugosalvije Vladislav Jovanović na predavanju koje je održao u trebinjskom Muzeju Hercegovine o istorijskom položaju srpskog naroda i međunarodnim okolnostima koje su ga pratile od dolaska na Balkan do današnjih dana.


“Mi smo već trideset godina izloženi negativnim gledištima od strane zapadnih sila, koje su najpre sve učnile da rasture našu bivšu zajedničku državu Jugoslaviju, a onda su nastavili redom u tom poslu, najpre rasturajući Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa zatim samu Srbiju, a pitanje je dokle sežu njihovi apetiti, a nama ostaje da imamo na umu kako je njihova politika prema nama u ove tri decenije trajno nenaklonjena”, kazao je Jovanović, apelujući da, i pored svega, trebamo graditi postojeće odnose sa njima, vodeći, kako kaže, računa da nas ne zavaraju.


Govoreći o pitanju Kosova, Jovanović je naglasio da su zapadne sile, nažalost, u tom pogledu postigle sve što su htjele, te, kako kaže, kada su vidjele da više ne mogu postići, posegle su za saradnjom Srbije, nudeći zauzvrat gotovo ništa, a Srbi nemaju interesa d aim izlaze u susret, već da stvari prepuste vremenu.


“Ne smemo čekati beskonačno, već jedno određeno vreme, u kome će oni morati shvatiti da ne mogu s nama tako razgovaraju, već da pregovaraju kao sa stranom koja ima svoje legitimne interese koji se moraju uvažavati i to na način da shvate da se mi odupiremo svim njihovim pritiscima”, kazao je Jovanović.


On je govorio i o položaju Republike Srpske u savremenom dobu, gdje je kao glavno pitanje apostrofirao sudbinu Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao međunmarodnog mirovnog ugovora i da li neko hoće da ga dovodi u pitanje ili ga ruši.


“Ko god pokušava da ga dovede u pitanje, on mora da snosi odgovornost za sve moguće posledice, a u interesu je svih da on ostane takav i da vreme učini da se utvrdi koliko je rešenje, koje je ovim dogovorom postignuto, bilo pravično i perspektivno”, dodao je kratko Jovanović.


O neizbježnom pitanju Turske i njenom uticaju na Balkanu, Jovanović kaže da je nesporna činjenica kako je ova zemlja stekla regionalnu snagu i da to očigledno želi afirmisati svojim zapadnim saveznicima koji, kako kaže, smatraju da je “Turska jedna isturena karaula njihove geopolitike prema Bliskom istoku i Rusiji”, a Turska više samo time zadovoljna, već traži veće oslonce na drugim stranama.


“Ona shvata da na Balkanu ne može stvarati oslonac u jednoj dimenziji, a taj neoosmanizam koji je Dautoglu propagirao, više ne zadovoljava njihove potrebe, već imaju potrebu da prošire svoju osnovu ekonomskim i političkim sredstvima, a u tom smislu im je Srbija najdragocenija na Balkanu, jer ide u susret upravo takvim njihovim potrebama, dok jer naročito bošnjački deo BiH, Federacija, skloniji onoj prisnijoj vezi sa Turskom, što za Tursku nije dovoljno”, kazao je na kraju Jovanović.


On je zaključio će upravo ovakvi odnosi sa bošnjačkim dijelom BiH nešto što će olakšavati položaj balkanskih zemalja u cjelini, ukoliko, naravo, Turska nastavi da ide ovim putem – putem osamostaljivanja, uz zadržavanje istorijskih veza koje ima sa zapadom.


Predavanje Vladislava Jovanovića u Trebinju je organizovalo ovdašnje Udruženje “Hercegovac” uz podršku Grada Trebinja


 

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?