OBILJEŽENO 26 GODINA POSTOJANJA ELEKTROPRIVREDE RS


OBILJEŽENO 26 GODINA POSTOJANJA ELEKTROPRIVREDE RS


Svečano-radnom sjednicom u sjedištu „Elektroprivrede RS“ obilježeno je 26 godina postojanja ove kompanije koja danas predstavlja okosnicu razvoja Republike Srpske.


„Područje energetike je važno za ekonomiju Republike Srpske, a Elektroprivreda je kičma Republike Srpske, što je pojačava našu odgovornost i osjećaj da moramo veoma pažljivo prisutpati rukovođenju, vođenju i svim kontrolnim procesima“, istakla je nakon sjednice Radmila Čičković, direktor EPRS, napominjući da ova kompanija svake godine izdvaja preko 60 miliona eura za investicije.


Ona je u tom pogledu naročito izdvojila HE Dabar, instalisane snage 160 megavata, Vjetroelektranu „Hrgud“ instalisane snage 10 megavata, te rekonstrukciju i modernizaciju termoelektrana, koje daju 60% proizvodnje električne energije Srpske, a koje se moraju zanavljati, kako bi se produžio i povećao njihov radni vijek, na ćemu se trenutno radi u TE Ugljevik, gdje se trenutno radi odsumporavanje upravo zbog navedenih poboljšanja.


Čičkovićeva je navela da je, za razliku od protekle loše hidrološke godine, ova godina daleko bolja, pa su i ostvareni rezultati bolju u prvih pet mjeseci, kada je, u odnosu na plan, ostvarena proizvodnja električne energije veća za 36%, dok su u istom periodu i termoelektrane prebacile plan za deset procenata, a elektrodistribucije su, ne samo u prošloj, već u proteklih deset godina, prepolovile gubiteke, sa oko 11% gubitaka.


„Cilj Elektroprivrede RS je da održi stalnost poslovanja, da i dalje redovno i kontinuirano snabdijeva potrošače električnom energijom, ali i da efikasno i racionalno vodi svoje poslovanje, da pravi uštede u poslovanju, a što je jako važno, da vrši redovne rekostrukcije i revitalizacije svih postrojenja“, dodaje Čičković, napominjući da se kompanija mora voditi jačim kontrolama, u smislu internih kontrola i postupaka radi boljeg i uspješnijeg upravljanja.


Dobrom kontrolom se rukovodilo i ranije rukvodstvo EPRS, tvrdi Drago Skulić, prvi tehnički direktor Elektroprivrede RS, dodajući da je razlika u poslovanju u počecima i danas ogromna, jer se, od porušenih dalekovoda, od vremena kada je cijela Krajina bila bez električne energije, pa do današnjeg modernog sistema – postiglo mnogo.


„Mi smo imali tri podsistema, u kojim naš sistem nije mogao funkcionisati da nije bilo ogromne pomoći Elektroprivrede Srbije, preko koje su povezana i naša tri, tada izolovana, podsistema, tako da se mora istaknuti ta maksimalna pomoć“, naveo Skulić, istakvši i trud tadašnjih zaposlenika u energetskom sektoru koji su ulagali velike napore da se obnove dalekovodi, elektrane i uveže cio sistem...


SARANSAK

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?