EFIKASNIJE RJEŠAVANJE IMOVINSKIH ODNOSA


EFIKASNIJE RJEŠAVANJE IMOVINSKIH ODNOSA


Potrebe Grada Trebinja i ostalih opština hercegovačke šire regije moraju biti usklađeni  sa aktivnostima Republičke geodetske uprave RS, kako bi se ovdašnje jedinice lokalne samouprave i brže i bolje ravijale.


Ovo je zaključeno na sastanku predstavnika Republičke geodetske uprave sa hercegovačkim predstavnicima geodskih uprava i lokalnih zajednica održanog u Trebinju sa ciljem efikasnijeg rješavanja imovinski odnosi u gradovima i opštinama juga Srpske.


Prema riječima zamjenika direktora Republičke uprave za geodeske i imovinsko-pravne poslove  RS Srđana Radulja, neriješeni imovinsko-pravni odnosi su najčešći kamen spoticanja od legalizacije objekata do investiranja u lokalne zajednice.


„Nama je prioritet da u saradnji sa lokalnim zajednicama rješavamo ove probleme i što hitnije postupke eksproprijacije za potrebe TE Gacko, dalekovoda prema Nevesinju i HE Dabar koji su već obavljeni ili su u toku, ali ćemo zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica rješavati i druge probleme i prioritete Hercegovine“, naveo je Radulj.


Kako je kazala Slobodanka Pudar Ivanović, šef trebinjske Područne jedinice Republičke geodetske uprave RS, priotitetno se rješavaju imovinski problemi koji su u interesu cijelog grada.


 „Nedavno je završena ekproprijacija zemljišta za Istočnu obilaznicu, a trenutno se rade poslovi oko katastarskih čestica za cjevovode za vodosnabdijevanje. Do sada nije bilo većih problema prilikom ekproprijacije zemljišta, jer ljudi pristaju na sporazumnu naknadu i nismo imali potrebe da ulazimo u posjede sa policijiom“ istakla je Pudar Ivanović.


Ona je podsjetila da je prethodnih godina bilo i dosta zahtjeva za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, ali da u svim slučajevima postupak nije proveden do kraja, s obzirom das u troškovi bili previsoki za pojedine vlasnike ovih objekata.


Prema njenim riječima zemljišne knjige u Trebinju su bile prilično zastarjele i neažurne, ali ova područna jedinica posljednjih godina uspostavila je jedinstvenu evidenciju pet katastarskih opština, a počelo se od lokalitete gdje se gradi Grad sunca.


Ljiljana Aleksić, šef područne jedinice Bileća je rekla da je ova hercegovačka opština spada u lokalne zajednice koje su do sada uradile najviše u RS na uspostavljanju katastra nepokretnosti, što je najbolji način da građani riješe svoje imovinske probleme efikasno i besplatno.


Radislav Mašić, načelnik opštine Foča, podsjetio je da je ova, teritorijalno najveća lokalna zajednica u RS nakon Banja Luke, u deficit sa stručnim kadrom za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, a najviše problema građanima i investitorima je razgraničenje zemljišta i parcela.


Sastanci predstavnika Republičke geodetske uprave sa predstavnicima područnih jedinica i lokalnih vlasti biće održani i u drugim regionalnim centrima u Republici Srpskoj…

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?