SKUPŠTINA GRADA TREBINJA: USVOJENO IZVRŠENJE BUDŽETA ZA PROŠLU GODINU


SKUPŠTINA GRADA TREBINJA: USVOJENO IZVRŠENJE BUDŽETA ZA PROŠLU GODINU 


REKORDNI FINANSIJSKI REZULTATI 


Odbornička većina Skupštine grada Trebinja usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, koji je sa visinom od 30 miliona i 187.143 marke okrakterisan kao najbolji finansijski rezultat u posljednjih nekoliko godina, sa takođe rekodrnim iznosom koji je izdvojen u kapitalne investicije - 8 miliona 229.345 KM.


Poredeći ova ulaganja sa prethodnim četverogodišnjim mandatom lokalne vlasti koji su realizovali oko 15 miliona, mi smo za jednu godinu realizovali 55 procenata od te sume, a to nije ni malo ni zanemarivo”, kazao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.


Novac za kapitalne investicije je, kako dodaje, utrošen je ili rezervisan za projekte komunalne, agrarne, sportske i druge infrastrukture – izgradnje vodovoda i kanalizacije, vatrogasnog doma, ugradnju LED rasvjete, popločavanja Starog grada, izgradnju saobraćajnice Dražin Do – Grad sunca, novih ulica sa kanalizacionim kolektorima u Zasad polju, rekonstrukciju gradskog parka,  izgradnju atletskog i stadiona u Draženskoj gori, sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja, održavanje i rekonstrukciju zgrada, saobraćajnica i javne rasvjete


Ukupan suficit lanjskog budžeta iznosi 980.000 KM, a najvećim dijelom odnosi se na neutrošena namjenska sredstva Vlade RS za sufinansiranje projekta navodnjavanja Trebinjskog polja.


Gradonačelnik je prilikom usvajanja izvršenja budžeta pohvalio javne ustanove i  preduzeća čiji je Grad osnivač, jer su svi povećali vlastite prihode, osim “Trebinjesporta” zbog formirane Javne ustanove “Bazeni” koja se izdvojila iz ove sportske ustanove, ali je, kako kaže, još važnije da su se riješili svi imovinski i drugi sudski sporovi.


“Veoma je važno što je i prodaja gradskog zemljišta smanjena sa 5,5 na 2,8 miliona maraka i to samo onoga što se moralo, a da su drugi prihodi povećani u smislu komunalnih naknada i dobara, uz promijenjne kriterije naplate koja je sva preusmjerena u investicije, a na u tekuću potrošnju”, naglasio je Petrović, dodajući da je dobar dio investicija obezbijeđen i preko prošlogodišnje Investicione konferencije u Trebinju, nakon koje se ovaj grad priključio najtraženijim destinacijama Balkana.


U odnosu na godinu prije i „potrošačke“ stavke bilježe značajan trend smanjenja – od 6% za plate zaposlenih, 25% na troškovima za robe i usluge, do blizu 50% na stavci nepomenutih rashoda, dok je istovremeno rast u tekućim rashodima u 2017. godini evidentan na pozicijama grantova, subvencija i doznaka građanima po osnovu niza programa kreiranih za potrebe podrške porodici, zapošljavanju i socijalno ugroženim kategorijama.


“Gradska administracija je maksimalno uvezala ustanove i odjeljenja koja rade punim kapacitetima, pa se, i pored smanjenja broja radnika, uradilo niz programa i alternativnih rješenja prema kojim je napravljen sanacioni program za zbrinjavanje otpuštenih radnika koji su zaposleni nakon izbora, a urađeno je dosta i na projektima samozapošljavanja i dodjeli stimulativnih otpremnina, a jedan broj radnika je preusmjeren i u drUge, novoformirane gradske ustanove, pa je trenutno 110 radnika manje zaposleno u Gradskoj upravi nego je to bilo godinu ranije”, dodao je Petrović


SARANSAK

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?