STUDENTI IZ TREBINJA POTPISALI UGOVORE ZA STIPENDIJE


STUDENTI IZ TREBINJA POTPISALI UGOVORE ZA STIPENDIJE


Trebinjski studenti, njih 113, potpisali su ugovore o stipendiranju sa gradonačelnikom Trebinja Lukom Petrovićem i to stotinu njih će za deset školskih mjeseci primati od 100 do 250 maraka, a još trinaest stipendija je obezbijeđeno za studente koji su bili ispod crte, a koji imaju oba roditelja nezaposlena, kao i „vukovci“ koji su tek upisali fakultete, a za koje je obezbijeđeno od 500 do 1.000 maraka.


„Trudili smo se da pravičnije rasporedimo sredstva, pa smo uveli i ograničavajući kriterijum da oni studenti čija oba roditelja imaju preko 1.700 maraka primanja nemaju pravo na stipendiju“, pojasnio je gradonačelnik Petrović. 


On je kazao da će se za narednu godinu truditi da još više studenata bude obuhvaćeno stipendijama, iako i sada, osim ovih 113, od „Hidroelektrana na Trebišnjici“ još 48 studenata takođe prima stipendije, a desetak je republičkih, dok je 25 djece palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida takođe ostvarilo pravo na stipendiranje, pa ih je svega oko dvije stotine.


Sanja Nikolić je, kao student druge godine Visoke škole za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, dijete samohranog roditelja, istakla veliku zahvalnost što joj je omogućeno da primi stipendiju u visini od 200 maraka, jer će to pokriti njene osnovne troškove studiranja, s obzirom i na činjenicu da je, iako živi u Trebinju, njeno mjesto stanovanja   izvan grada i mora da vozari do fakulteta.


„Ova stipendija će mi mnogo značiti i pružiti mi veliki podsticaj za dalje učenje“, kazala je ona, a sa njom su se složili i brojni drugi trebinjski studenti.


Osim ocjena na fakultetu, bodovano je i materijalno stanje domaćinstava iz kojih studenti dolaze, pa su najviše bodova imali studenti bez oba roditelja, zatim sa jednim roditeljem, pa onda sa oba nezaposlena roditelja i na kraju sa jednim zaposlenim roditeljem...


SARANSAK