TREBINJSKI FOND SOLIDARNOSTI POMOGAO GRADSKOM BUDŽETU


TREBINJSKI FOND SOLIDARNOSTI POMOGAO GRADSKOM BUDŽETU 


UPLATILI VIŠE OD POLA MILIONA MARAKA


U razvoj Trebinja, pronatalitetnu i socijalnu politiku, te boračke i socijalno ugrožene kategorije iz ovog grada, u protekloj je godini, mimo Budžeta Grada Trebinja, uloženo više od pola miliona maraka, a sredstva su obezbijeđena isključivo zahvaljujući Fondu solidarnosti Grada Trebinja.


Na trinaestom zasjedanju Skupštine Grada Trebinja su precizno izneseni svi podaci gde su se ulagala sredstva iz ovog Fonda koja je uplatilo 125 trebinjskih privrednih subjekata i i tri  privredna subjekta koja nemaju sjedište u Trebinju.


Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić je precizirao da je u protekloj godini uplaćeno 566.000 maraka, a da je novac raspoređivan na projekte za novorođenčad, za majke porodilje, za boračke kategorije, za treću vantjelesnu oplodnju, za pomoć djeci sa sela, za stipendiranje studenata, za stuipendiranje djece boračkih kategorija i RVI, a jedan dio ide i kao humanitarna pomoć građanima Trebinja koji su u teškoj sicojalnoj ili zdravstvenoj situaciji.


Gradonečalenik Luka Petrović kaže da je zadovoljan, iako su u Gradskoj upravi očekivali viši priliv u ovaj Fond, s obzirom da je u gradu registrovano 230 privrednih subjekata, ali je važno da su sva sredstva upotrijebljena namjenski i kvalitetno.


„Fond nije mogao isfinansirati sva sredstva, ali je ostatak išao iz Budžeta Grada Trebinja, tako da je na ovaj način omogućeno da se djeluje tamo gdje je bilo najprotrebnije, ali je stvorena i mogućnost da vraćamo ratu kredita koju smo naslijedili od prethodne vlasti i koja u ovoj godini iznosi 750.000 maraka“, objasnio je Petrović.


On tvrdi da, iako stotinjak privrednih subjekata nije uplaćivalo sredstva u Fond, ne postoji bojazan da će se on raspasti, jer se i u toku protekle godine oslonac bio na onim koji su željeli uplaćivati sredstva i na taj način pomoći i svome gradu u svojim sugrađanima, a solidarnost je u Trebinju odvajkada bila glavna karakterna osobina većine stanovništva.


„Mi smo se uvijek oslanjali na one ljude koji hoće da pomognu, pa tako i sada smatramo da će u Trebinju uvijek biti više onih koji hoće i žele da pomognu, a nećemo se osvrtati na one koji to ne žele da urade“, kategoričan je Petrović.


Iako se većina složila da je trebinjski Fond solidarnosti bio od višestruke koristi cijelom Trebinju, opozicija tvrdi da privatni preduzetnici mogu uplaćivati dobrovoljno novac u Fond, ali se o dobrovoljnosti ne može govoriti kada su u pitanju državne firme, pa ostaju na ranijim stanovištima da je odluka o osnivanju fonda protivzakonita, za šta su podnijeli i apelaciju Ustavnom sudu...


SARANSAK

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?