CIVILNA ZAŠTITA HET-a U AKCIJI ČIŠĆENJA CRKVINE


CIVILNA ZAŠTITA HET-a U AKCIJI ČIŠĆENJA CRKVINE


 Jedinica civilne zaštite Hidroelektrana na Trebišnjici angažovana  je na čišćenju i prosijecanju protivpožarnog pojasa na nepristupačnim terenima koji su u ljetnjim mjesecima podložni požarima, ali i niz drugih aktivnosti.


Prema riječima Miodraga Batinića, šefa Službe civilne zaštite HET-a, ekipe su od početka ovog mjeseca angažovane na čišćenju brda Crkvina.


„Preventivne akcije odnose se na čišćenje Crkvine od smreke i drače, čime bi smanjili potencijalni rizik od požara na najmanju moguću mjeru“, ističe Batinić.


Osim pripadnika Službe civilne zaštite HET-a, na čišćenju nepristupačnog terena na Crkvini, angažovani su radnici Elektro-hercegovine, Javne ustanove ekologija i bezbjednost, Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje i Vatrogasnog društva Lastva.


Batinić podsjeća da je u planu i prosijecanje protivpožarnog pojasa na nepristupačnom terenu iznad naselja Aleksina Međa,  brda Humac iznad Pridvoraca, te pojedinih putnih komunikacija značajnih za protivpožarne poslove.


 


RT

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?