CIVILNA ZAŠTITA HET-a U AKCIJI ČIŠĆENJA CRKVINE


CIVILNA ZAŠTITA HET-a U AKCIJI ČIŠĆENJA CRKVINE


 Jedinica civilne zaštite Hidroelektrana na Trebišnjici angažovana  je na čišćenju i prosijecanju protivpožarnog pojasa na nepristupačnim terenima koji su u ljetnjim mjesecima podložni požarima, ali i niz drugih aktivnosti.


Prema riječima Miodraga Batinića, šefa Službe civilne zaštite HET-a, ekipe su od početka ovog mjeseca angažovane na čišćenju brda Crkvina.


„Preventivne akcije odnose se na čišćenje Crkvine od smreke i drače, čime bi smanjili potencijalni rizik od požara na najmanju moguću mjeru“, ističe Batinić.


Osim pripadnika Službe civilne zaštite HET-a, na čišćenju nepristupačnog terena na Crkvini, angažovani su radnici Elektro-hercegovine, Javne ustanove ekologija i bezbjednost, Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje i Vatrogasnog društva Lastva.


Batinić podsjeća da je u planu i prosijecanje protivpožarnog pojasa na nepristupačnom terenu iznad naselja Aleksina Međa,  brda Humac iznad Pridvoraca, te pojedinih putnih komunikacija značajnih za protivpožarne poslove.


 


RT