ZNATE LI KOLIKO DUGO TREBA ČUVATI PLAĆENE RAČUNE ZA REŽIJE?


ZNATE LI KOLIKO DUGO TREBA ČUVATI PLAĆENE RAČUNE ZA REŽIJE?


Znate ono, u ormaru gomila plaćenih računa za telefon, grijanje, struju. Gomilaju li se gomilaju. Oni revnosniji imaju za svku komunalnu uslugu po jednu kovertu u koju ubacuju svaki plaćeni račun. Ali do kad?


Kada trebate prestati sakupljati odreske od plaćenih računa? Kada ih možete slobodno baciti?


Za ove račune u principu nema pravila i jasno definisanih rokova, odgovara Murisa Marić iz udruženja građana DON iz Prijedora


Prema Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, računi zastarijevaju za jednu godinu. Međutim, računi se trebaju čuvati i po 5 i više godina, jer gradjane niko ne obavjestava da su tuženi  i kada su tuženi" kaže Marić za BUKU.


Najveci broj predmeta na sudovima su upravo takvi tzv. komunalni predmeti (struja, voda, elektro, toplane, RTV taksa i dr.), a građani nemaju obavještenja od javnih preduzeca da su utuženi za neki neplaćeni račun. 


"Da bi dokazali da je nešto plaćeno, u slučaju da dobiju Rješenje od Suda da plate odredjeni iznos, potrebno je odgovoriti u roku koji je naveden na rješenju i poslati svakako dokaze o plaćenim računima" kaže naša sagovornica  


Prema saznanjima ovog Udruženja veliki broj gradjana je utužen za neki od neplaćenih računa od bilo kog pružaoca javnih komunalnih usluga, i te se tužbe obnavljaju na sudovimasve dok ne dodje vrijeme da budu rješavani.


Najrevnosniji su iz RTV takse sa tužbama prema gradjanima, a na red za rješavanje ovih predmeta čeka se i po 6-7 godina , što govori koliko treba i račune čuvati.


BUKA

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?