GRAD TREBINJE DIJELI PRVE SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE


GRAD TREBINJE DIJELI PRVE SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE


NEPOVRATNA SREDSTVA ZA POKRETANJE VLASTITOG BIZNISA


Sedamdeset sedam nezaposlenih lica sa trebinjskog Biroa za zapošljavanje dobilo je nepovratna sredstva od Grada Trebinja za pokretanje sopstvenog biznisa, o čemu je, zajedno sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem, 25 njih potpisalo i zvanične ugovore.


Za sve njih će Gradska uprava u decembru uplatiti 211.000 maraka, dok će neraspoređenih za naredni period ostati još 257.000 maraka za nove aplikacije i nove preduzetnike, a Grad Trebinje će, kako je objasnio Petrović, zbog hrabrog poteza prvih pokretača sopstvenog biznisa, u narednoj godini obezbijediti za njih dodatna, nepovratna sredstva koja će im se obezbijediti bez javnog poziva.


„Sva ova lica su konkurisala na sredstva preko javnog poziva i to za sektor bilo kojih vrsta usluga, te trgovine i proizvodnje za koju smo izdvojili najviše, bilo da je u pitanju poljoprivreda, stočarstvo ili metalna i neka druga industrija, jer je za proizvodnju potrebno i više uposlenih i više repromaterijala i opreme“, kazao je Petrović, objasnivši da su i dodijeljene tranše različite visine, shodno dostavljenim programima.


Sredstva se kreću u rasponu od 4.500 do 12.000 maraka, koliko su dobijali pojedini poljoprivrednici i moraće se iskoristiti u narednih 24 mjeseca.


Najviše sredstava je dobio vlasnik farme svinja Ilija Imšir, koji se ovom djelatnošću bavi već 14 godina, a započeo ju je preko kredita za samozapošljavanje koja je takođe dobio od lokalne uprave.


Ovo je ipak prvi put da dobijem bespovratna sredstva od bilo koga, jer sam sve stekao preko kredita koji nisu uvijek bili najpovoljniji, a ovaj novac ću iskoristiti za proširenje kapaciteta, pa ću zaposliti i nove radnike, skidajući ih sa Biroa za zapošljavanje“, kaže Imšir.


Jadranka Lojpur iz Lastve pored Trebinja kaže da će i ona svoj novac, a dobila je 10.000 KM, iskoristiti za proširenje kapaciteta i to u oblasti poljoprivrede, u kojoj se već 12 godina bavi proizvodnjom malina, jagoda, kupina, smilja, višanja, lješnika, a ima i plastenik od 500 kvadrata.


Špiro Ćečur uz pomoć Gradske uprave pokreće rad nove turističke agencije koja će pod nazivom „Herc travel“ ubuduće djelovati u Trebinju i sve raspoložive turističke resurse grada Trebinja sa okolinom predstavljati tržištu.


On i svi ostali subvencionisani budući preduzetnici iz Trebinja složni su u konstataciji da je ovo prvi put da im neko nudi bespovratna sredstva za pokretanje vlastitog biznisa i da će to povjerenje sigurno opravdati.


Grad Trebinje će, kako je rečeno, utrošak ovih sredstava pratiti preko komisije koja je formirana za ove namjene...


saransak