TREBINJE DOBIJA SIGURNU KUĆU


TREBINJE DOBIJA SIGURNU KUĆU


U Trebinju će se u narednoj godini konačno početi graditi Sigurna kuća, prva ustanova za zaštitu nasiljem ugroženih osoba u Hercegovini, za šta već postoji projektna dokumentacija koja će u naredna dva mjeseca biti razrađena i nadležno odjeljenje Gradske uprave odrediti lokaciju.


Ovo je dogovoreno na prijemu koji je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović organizovao za sve trebinjske aktiviste u borbi protiv nasilja gdje se postigla i saglasnost da nosilac aktivnosti bude lokalni Centar za socijalni rad koji će provoditi proceduru izgradnje Sigurne kuće i obezbijediti nedostajuća sredstva.


„Već je obezbijeđen jedan dio novca, ali postoje i značajni fondovi Evropske unije, stranih ambasada, te drugi izvori, tako da ćemo obezbijediti nedostajući dio sredatava do kraja februara naredne godine, kako bi se što prije krenulo u izgradnju“, kazao je Petrović.


On je pojasnio da Budžet Republike Srpske izdvaja  70% sredstava za smještaj u sigurne kuće, a 30% će izdvojiti Grad Trebinje, tako da ne postoji nijedna prepreka da projekat konačno zaživi, a, kako najavljuje gradonačelnik, objekat bi mogao biti u potpunosti dovršen krajem naredne godine.


Ljiljana Čičković, izvršni direktor NVO „Ženski cenatar“ koji je ovim projektom bavi već godinama, pojasnila je da od ranije na računu imaju blizu 75.000 maraka, što nije mnogo za projekat koji je osmišljen na način da se za objekat kapaciteta oko 20 osoba, sa svom pratećom infrastrukturom, izdvoji 660.000 maraka.


„Možda bi se mogao smanjiti kapacitet Sigurne kuće kako bi se smanjili i troškovi, ali, s obzirom da je u pitanju specifičan objekat, potrebno je toliko novca izdvojiti“, kazala je Čičković.


Osim problematike izgradnje Sigurne kuće, na prijemu je dogovoreno da se formira koordinaciono tijelo na nivou grada iz svih sfera društva a koje će se baviti problemima nasilja nad ženama i djecom, ali je dogovoreno i da škole uvedu posebne kontrole na nastavi i van nastave, kako bi se izbjeglo vršnjačko nasilje...