MEDITERANSKA HERCEGOVINA INTENZIVIRA POLJOPRIVREDU


MEDITERANSKA HERCEGOVINA INTENZIVIRA POLJOPRIVREDU 


U Trebinju će se formirati Centar za agrarni razvoj mediteranskog dijela Hercegovine koji će, osim Trebinja, obuhvatati i Berkoviće, Ljubinje i Bileću sa ciljem da se više proizvode južnjačke poljoprivredne kulture i da poljoprivreda ovoga kraja ima veći značaj.


Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Stevo Mirjanić je o pokretanju rada Centra razgovarao sa predstavnicima sve četiri lokalne zajednice koje po klimi i nadmorskoj visini pripadaju mediteranskom pojasu i koje će sinhronizovano djelovati u oblasti poljoprivrede.


„Svo zemljište i voda sa kojim se raspolaže moraju se staviti u funkciju proizvodnje, a na bazi ova dva faktora će se preko Centra za agrarni razvoj odrediti struktura proizvodnje i to na bazi tržišta“, kazao je ministar Mirjanić, preciziravši da se planira nabavka mašine koja će do sada neobrađeno zemljište privesti namjenine i koja košta 3 miliona KM, te da do kraja februara slijedi rad na svoj dokumentaciji potrebnoj za pokretanje Centra koji bi trebao biti početi djelovati u martu mjesecu.


Ministar je precizirao da Centar nije nova institucija, već oblik djelovanja postojećih institucija koje će kompaktno djelovati u inventarizaciji površina u okviru krša i poljoprivrednih namjena i daljem koordinisanju poslova, kao i saradnji sa sa oko 1.500 registrovanih proljoprivrednih proizvođača.


U Gradu Trebinju je već dosta urađeno na invernarizaciji zemljišta, pa će najveći dio toga posla biti urađen do kraja ovoga mjeseca, a u drugim opštinama se ti poslovi pokreću tokom ovog mjeseca, kako bi sve podatke imali na jednom mjestu“, kazao je ministar, dodavši da će se hercegovačke opštine sa viših nadmorskih visina vezati sa Centar za razvoj na Sokocu, gdje će raditi na poboljšanju poljoprivrede brdso-planinskih područja.


Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je precizirao da se na teritoriji Trebinju, od 12.500 hektara, obrađuje oko 4.500 hekatara, a od preostalih oko 8.000 hektara namjeni se može privesti još 4.000 hektara i već u narednih nekoliko mjeseci će se znati koje su to površine.


Očekujemo da će mašina koja će zemljište pretvarati u obradivo biti isporučena u narednoj godini, pa će, nakon potrebne obuke rukovalaca mašinom iz Centra za gazdovanje kršom Trebinje, već krajem naredne godine ona biti u upotrebi na ovim prostorima“, pojasnio je Petrović.


I načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić je potvrdio da će ova mašina pružiti višestruku korist njegovoj opštini, te da će naročiti doprinos biti u tome da se obezbijedi navodnjavanje svih obradivih površina koje su u ovoj opštini kao malo gdje drugdje gotovo u potpunosti iskorištene.


Na sastanku sa ministrom je dogovoreno da se ni stočarstvo ne smije zapostaviti, jer ove četiri opštine imaju oko 13.000 goveda, oko 45.000 ovaca, blizu 1.000 koza, blizu 100.000 brojlera, pa će i stočarstvo biti u fokusu ovog centra...