SILVIO NARDELLI, NAČELNIK OPŠTINE ŽUPA DUBROVAČKA: „Ne slažemo se s razlozima izmještanja graničnog prelaza na Brgatu“


SILVIO NARDELLI, NAČELNIK OPŠTINE ŽUPA DUBROVAČKA: „Ne slažemo se s razlozima izmještanja graničnog prelaza na Brgatu“


Silvio Nardelli, načelnik Opštine Župa dubrovačka uputio je dopis Ministarstvu finansija, Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prelaza u kojem je izrazio zabrinutost zbog prijedloga izmještanja graničnog prelaza Gornji Brgat.


Izmještanje planiranog graničnog prelaza gotovo 700 m južno prema unutrašnjosti i onako uskog teritorija RH svakako će remetiti svakodnevni način života lokalnog stanovništva tokom cijele godine.


Nardelli izražava zabrinutost kako će tokom turističke sezone, koja na našim prostorima traje više od pola godine,  širi lokalni promet biti gotovo paralisan s obzirom na ''schengenski'' režim te gužve na većini graničnih prelaza uključujući i sadašnji.


Posebno ga brine činjenica da za potrebe parkiranja autobusa i teretnih vozila nije predviđena izgradnja posebnih parking mjesta, već se oni svrstavaju u kolonu dok se ne izvrši pregled putnika i vozila.


Nova lokacija graničnog prelaza nalazi se samo 250 m od posljednjih stambenih objekata s istočne strane državne ceste.


Udaljenost od postojećeg kružnog toka kod crkve sv. Ane i groblja iznosi samo 650 m, a radi se o važnoj raskrsnici između državne ceste koja vodi prema BiH, lokalne ceste prema Žarkovici i Srđu te lokalne ceste prema Komolcu.


Navedeni pravci su u slučaju prekida prometa na državnoj cesti D8, u prirodi jedini spoj s gradom Dubrovnikom s istočne strane.


Uzevši u obzir geografski položaj te teritorijalnu razdvojenost i iskustvo u korištenju graničnih prelaza, Nardelli upozorava na problem blokade prometa na državnoj cesti do koje će sigurno doći, a jednako kao i na lokalnim cestama te pristupnim ulicama i pristupnim putevima do zgrada.


U dopisu Nardelli navodi kako Glavni Projekt nije usklađen s dogovorenim uslvima  iz područja prometa izdanim od strane Opštine Župa dubrovačka, a u kojima je jasno istaknuto da s obzirom na zahtjevnu konfiguraciju terena te izloženost vizura posebnu pažnju treba posvetiti uređenju usjeka, nasipa i pokosa te krajobraznom uređenju čitavog zahvata s obzirom da se isti zbog lokacije vidi iz svih dijelova Opštine Župe dubrovačke. Projektom je planirana visina zasjeka cca 30-45 m, a kao završna obrada navodi se mlazni beton, što nikako nije prihvatljivo rješenje.


„Službeni odgovor o pomicanju prvobitno planiranog graničnog prelaza dublje na teritoriju RH zbog ''nedefinirane granice'' s Bosnom i Hercegovinom ne možemo prihvatiti obzirom da smo više puta isticali upravo problem granice koju je potrebno definirati te na taj način spriječiti i bespravnu gradnju i ostale štetne uticaje u pograničnom pojasu, a sa strane Bosne i Hercegovine. Zbog svih navedenih razloga molimo Vas da još jednom sa svih aspekata analizirate položaj planiranog graničnog prelaza za kojeg smatramo da je prvobitna lokacija bila bolji izbor“ – zaključio je Nardelli u dopisu Ministarstvu.


zupcica.hr

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?