TREBINJE PLANIRA MILIONSKE KAPITALNE INVESTICIJE


TREBINJE PLANIRA MILIONSKE KAPITALNE INVESTICIJE 


U Trebinju će u narednih šest godina, prema planu gradske vlasti, biti investirano 46 miliona maraka, od čega će godišnje biti investirano po 6 miliona iz budžeta ove lokalne zajednice, a ostatak će biti ostala ulaganja.


Razmatrajući ove kapitalne investicije , odbornici Grada Trebinja su usvojili ovako ambiciozne planove jer im je, kako istakao gradonačelnik Luka Petrović, jedini cilj da budžeti budu razvojni i da iza ove vlasti ostanu konretna i vrijedna djela.


„Trebinje se mora u narednom periodu obnoviti, kako bismo što više dobara i potencijala ostavili u nasljeđe našim potomcima, a to možemo ostvariti jedino povećanjem prihoda i smanjenjem rashoda lokalne kase, što je naš konstantni cilj“, odlučan je Petrović.


On kaže da se, osim pomenutih 46 miliona, planira uložiti još 83 miliona i to u infrastrukturu preko Puteva RS, Voda Srpske, Hidroelektrana na Trebišnjici, Elektroprivrede RS, Vodovoda, a iskoristiće se i mogućnost dobijanja grantova direktno iz Budžeta Vlade RS. 


Tako ćemo za šest kalendarskih godina u kapitalne investicije „ubaciti“ 129 miliona maraka, a ono što nije ukalkulisano za ovih šest godina jesu projekti koje ćemo opcionu uzeti u obzir sa mogućnošću iznalaženja investitora, poput nekih infrastrukturnih objekata“, kazao je gradonačelnik Petrović.


Zbog prioriteta koji se trebaju raditi potrebno je, kako je rečeno, izraditi studiju izvodljivosti koja će pokazati šta bi se isplatilo raditi, u šta će se ulagati direktna budžetska sredstva, a u šta će ulagati inostrani ili domaći investitori.


Petrović je precizirao da za mnoge planove postoji planska dokumentacija za izgradnju sa svim potrebnim predračunima, gdje su prioritetni izgradnja putne komunikacije i obilaznica oko grada, te sve ono što predstavlja opšte ili javno dobro.


On je dodao da ulaganje u infrastrukturu podrazumijeva preduslove za širenje ovoga grada, od istočne do zapadne obilaznice, vodovodnih sistema, tehničke vode, kanalizacionog sistema čime se stiču uslovi za gradnju takozvane zone Novo Trebinje...


SARANSAK


 


 

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?