SKUPŠTINA GRADA TREBINJA: USVOJEN REBALANS BUDŽETA


SKUPŠTINA GRADA TREBINJA: USVOJEN REBALANS BUDŽETA


Iz budžeta Grada Trebinja se konačno mora izdvojiti više sredstava i ozbiljno krenuti u neophodna kapitalna ulaganja, zaključili su odbornici skupštinske većine u ovom gradu koji su se složili da od rebalansiranog budžeta u iznosu od 28 miliona 751 hiljadu KM, u koji je uračunato dugoročno kreditno zaduženje od 6,3 miliona KM, preko 6 miliona bude iznos za kapitalna ulaganja. 


Prema usvojenom rebalansu, za kapitalne investicije ove godine biće izdvojeno 6,2 miliona KM ili 89% više od plana budžeta, a planirano povećanje kapitalnih izdataka finansira se novim kreditnim zaduženjem, ali i iz redovnih budžetskih sredstava , koja su sa smanjenjem tekuće potrošnje preusmjerena u kapitalne investicije, jer su one neophodne gradu, zaključila je većina.


Procenat redovnih budžetskih sredstava izdvojenih za kapitalne izdatke po rebalansu je za 22% veći od plana budžeta.


Ovakav rebalans nisu podržali odbornici opozicije, nezadovoljni, kako su kazali, smanjenjem izdvajanja za strateške grane, uz ocjenu da je budžet povećan samo zbog kreditnog zaduženja, a da su kapitalna ulaganja povećana zbog izbora.


U finansijsku strukturu gradske kase prvobitno je planiran i grant Fonda solidarnosti u iznosu od 2,6 miliona KM, ali će ova sredstva na preporuku resornog ministarstva biti računovodstveno knjižena izvan budžeta.


U rebalansu su i sredstava od naknada za potopljeno zmeljište koja Grad Trebinje dobija od “Hidroelektrana na Trebišnjici” smanjena za oko 700.000 maraka ili 24% manje od plana zbog, kako je objašnjeno, veoma nepovoljne hidrološke godine…


SARANSAK