U MUZEJU HERCEGOVINE PROMOVISANA MONOGRAFIJA „HERCEGOVAČKI KORPUS“


U MUZEJU HERCEGOVINE PROMOVISANA MONOGRAFIJA „HERCEGOVAČKI KORPUS“


U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras je promovisana knjiga „Hercegovački korpus“, djelo više autora koje govori o borbenim dejstvima i ratnom putu jedinica ovog korpusa i djelo koje  kao monografija jednog vremena, kako reče jedan od autora pukovnik Nikola Šegrt, podsjeća na desetogodišnji period u kome je Hercegovina imala svoju vojsku.


„Istorijski beleženo, za možda više od 500 godina, to je bio jedinstven slučaj, a ta je čast pripala generaciji boraca Vojske Republike Srpske, koji su ujedno imali i obavezu da stvore tu vojsku u jednom kratkom vremenu“, rekao je pukovnik Šegrt koji je za vrijeme rata bio pomoćnik komandanta Korpusa.


Naglašavajući da je knjiga nastala kao obaveza ove grupe autora, najprije prema palim borcima  i svima onima koji su stvarali Vojsku Republike Srpske, ali i kao obaveza prema jednom vremenu i prema tadašnjim i budućim generacijama kojima bi trebala biti putokaz za budućnost.


On je objasnio da se knjiga sastoji iz tri cjeline, gdje prva cjelina predstavlja period u kome je stvarana Vojska Republike Srpske, pa unutar nje i Korupus, sa svim jedinicama Hercegovačkog korpusa, od komande, osam brigada, tri puka, šest ostalih bataljona, druga cjelina je Korpus u miru sa aktivnostima vojske na obnovi poslije rata, ali se treći i možda najvažniji dio odnosi na sabiranje svih imena 2.211 boraca Korpusa koji su živote položili na oltar odtadžbine.


Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je podsjetio da je i sam, kao pripadnik Hercegovačkog korpusa, bio svjedokom nekih dešavanja u njegovom formiranju i nekih događaja koji su ostavili pečat i trajni zavjet budućim generacijama.


„Vrlo je važno da su se našli ljudi, na čelu sa generalom Radovanom Grubačem, da napišu ono što se tada dešavalo i na koji način se komandovalo, na čemu im se i ja kao gradonačelnik zavaljujuem, svjestan da pisana riječ ostaje trajno zapamćena, pa u tome kontekstu smatram da će ovo djelo tek dobijati na svojoj vrijednosti“, rekao je gradonačelnik Petrović.


Promociji knjige je prisustvovao i predsjednik Boračke organizacije RS Milomir Savčić, naglasivši da je dragocjen svaki dokument koji govori o događajima iz proteklog rata, a naročito kada je riječ o autorima koji su njihovi direktni sudionici.


„Mi smo imali priliku da slušamo mnoga različita tumačenja iz posljednjeg Odbrambeno otadžbinskog rata, čak i iz ovoga grada koji nema ni mrlje iz toga perioda, pa je ova knjiga samo potvrdila koliki je značaj i potreba da se govori o tom periodu, tim prije što autori raspolažu i potrebnom dokumentacijom iz tog perioda“, rekao je Savčić.


Ovo je prva monogorafija u Republici Srpskoj ovakve vrste, a čiji su autori ljudi iz operativnih sastava kojim su komandovali, što bi, kako kaže Savčić, trebala biti inspiracija i za ostale krajeve i korpuse u Srpskoj, gdje Boračka organizacija RS čini napore da se uradi monografija Vojske Republike Srpske, ali ne nailaze na razumijevanje kada je u pitanju dostupnost arhivskoj građi...


SARANSAK 

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?