I RADE TARAILO I ĐOKO TARANA TVRDE DA SU PREDSJEDNICI UDRUŽENJA PENZIONERA


I RADE TARAILO I ĐOKO TARANA TVRDE DA SU PREDSJEDNICI UDRUŽENJA PENZIONERA


Članovi Gradskog udruženja penzionera Trebinje na čelu sa Radom Tarailom održali su danas Skupštinu udruženja i izabrali novo rukovodstvo, na čijem čelu je ponovo Tarailo koji tvrdi da je ovo legalna Skupština i legalni organi, a ne ona koja je, kako tvrde, održana nedavno pod plaštom političkog djelovanja pojedinih penzionera.


Oni tvrde da je njihova skupština legalna, a da su članovi Partije ujedinjenih penzionera pokušali formirati neko paralelno udruženje na šta nemaju pravo, ni po zakonu, ni po statutu udruženja.


„Naše udruženje je nestranačko, dobrovoljno i humanitarno, mi se ne bavimo politikom, iako se Partija ujedinjenih penzionera pokušala umiješati u naš rad tako što su svoje kadrove pokušali postaviti u nestranačku i nevladinu organizaciju“, rekao je Tarailo koji tvrdi da je on za predsjednika izabran jednoglasno, zajedno sa zamjenikom i potpredsjednikom, upravnim i nadzornim odborom.


On kaže da su sa redovnom skupštinom zakasnili mjesec ipo dana iz objektivnih razloga, odnosno, zbog bolesti i sezone gripa, pa je na Upravnom odboru donesena odluka da se sve prolongira zbog bolesti mnogih penzionera, a ne nikako iz razloga da bi, kako kaže, nešto sakrili kako ih optužuju njihovi protivnici.


Đoko Tarana, predsjednik PUP-a koji se, sudeći po nedavnom saopštenju za javnost koje su objavljivali pojedini portali, takođe deklariše predsjednikom Gradskog udruženja penzionera Trebinje, još tada je istakao da su oni dobili mandate na legalnim izborima, a da su izbori ovih drugih bili tajni i nelegalni, o čemu bi trebale da se odrede više instance...


SARANSAK