ZORAN POLOGOŠ-U RATU SMO POBIJEDILI NEPRIJATELJA, U MIRU IZGUBILI OD DEZERTERA


ZORAN POLOGOŠ-U RATU SMO POBIJEDILI NEPRIJATELJA, U MIRU IZGUBILI OD DEZERTERA


 „Dezerteri su rak rana ovog društva, jer se oni nagrađuju, a borci kažnjavaju, jer su dezerteri zauzeli, odnosno, ukrali radna mjesta borcima u javnim preduzećima, lokalnim ustanovama i republičkim institucijama i tu nepravdu treba barem malo ispraviti“, stav je Zorana Pologoša, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS koji je izrazio na današnjoj konferenciji za štampu u prostorijama ove stranke u Trebinju. 


U ratu smo pobijedili neprijatelja, a u miru smo izgubili od dezertera, dali smo svoje živote i dijelove tijela da bi oni danas uživali privilegije koje ne zaslužuju i iz tog razloga mislim da se treba uvesti neki porez na platu ili neki drugi vid oporezivanja na njihova primanja, jer ne zaslužuju privilegije koje imaju“, naveo je dalje Pologoš.


On dodaje da je to minimum kojim se trebaju borci, porodice poginulih i RVI obeštetiti, te da boračka populacija konačno mora da ima poseban status, kao i Boračka organizacija RS, jer, kako kaže, da nije bilo boraca, ratnih vojnih invalida i poginulih boraca - ne bi bilo ni poslanika prvog saziva Narodne skupštine RS, za koje se sada traži da, i pored činjenice da su svi materijalno zbrinuti, imaju mjesečnu naknadu od 1.200 maraka, a nezaposleni demobilisani borci nemaju gotovo ništa.


Pologoš je kazao da PDP za četvrti kvartal ove godine priprema novi tekst Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, kao i Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojima će  nastojati da poboljšaju  položaj boračkih kategorija. 


Podsjetivši da Stvaraoci već imaju naknade i proglašeni su borcima prve kategorije, a imaju i ordenje za koje primaju oko 400 maraka, Pologoš dodaje da će poslanici PDP-a tražiti naknade za sve ordenje i medalje demobilisanih boraca, jer je trenutno stanje takvo da se jedan orden plaća, a drugi ne.


Budući da borci imaju najniža primanja i lične i porodične invalidnine u regionu, gdje je mjesečni borački dodatak poražavajući za one koji ih primaju, on tvrdi da je potrebna i nova kategorizacija boraca i pristojne naknade za borce bez primanja.


Napominjući da je Uredba o stambenom zbrinjavanju riješila određeni broj ovih pitanja boračkih kategorija, PDP će, kaže, tražiti novu uredbu i brže rješavanje ostalih, makar onih najtežih kategorija ove populacije....


SARANSAK