STEVANDIĆ:MEĐUNARODNA ZAJEDNICA, FEDERALNI DIJELOVI BIH I SRPSKI POLITIČARI U SARAJEVU INICIRAJU MEĐUSRPSKE SUKOBE


NENAD STEVANDIĆ:MEĐUNARODNA ZAJEDNICA, FEDERALNI DIJELOVI BIH I SRPSKI POLITIČARI U SARAJEVU INICIRAJU MEĐUSRPSKE SUKOBE


Nekadašnji članovi Srpske demokratske stranke RS predvođeni Nenadom Stevandićem, te druge njegove kolege koje su nakon napuštanja SDS-a prešle u Izvornu SDS, pa se onda opredijelili za treću stranku – Ujedinjenu Srpsku, kao i oni koji su tek politički nagažovani, a svi u Ujedinjenoj Srpskoj, sačiniće deklaraciju koja će, kako kaže Stevandić, predstaviti razliku između razjedinjene Srpske koja je nestabilna i podložna negativnim uticajima i ujedinjene koja je nesalomiva.


Jedinstvo bi, kako kaže Stevandić, postigli saradnjom među političkim partijama, iako je svega 15% stanovništva stranački opredijeljeno u Srpskoj, dok je 85% neopredijeljeno.


On je za iniciranje međusrpskih sukoba optužio Međunarodnu zajednicu, pojedine faktore u Federaciji BiH i domaće političare koji su u Sarajevu.


„Inicijatori su što u federalnim dijelovima BiH, što u Međunarodnoj zajednici, a što i domaći političari koji misle da im to može poslužiti za političku korist“, rekao je Stevandić, zaboravljajući da u svim sukobima mora postojati i druga strana.


Nepoznato je ostalo zašto je (i pored svekolikog mirotvorstva i želje da ovo ne zvuči kao optužba ili napad na ljude iz Saveza za promjene na nivou BiH, već kao poziv da zajedno sarađuju) onda toliko insistirao na pitanju međusrpskih sukoba. 


„Naš plan je pravljenje reprezentacije Republike Srpske u Sarajevu koja sarađuje sa svojim predsjednikom, svojom vladom, svojom skupštinom, da predstavlja Republiku Srpsku i to se onda prenosi na svaku opštinu“, rekao je Stevandić, ističući da mora postojati međusrpski mehanizam koordinacije i razmjena mišljenja.


Nije, međutim, objasnio kako se to međusrpski sukobi izazivaju u Međunarodnoj zajednici, kako u federalnim dijelovima BiH, a što se tiče predstavnika Srba u Sarajevu  za koje kaže da su se odrodili samo je dodao:


„Pa, ne mislimo mi to, to je opšta percepcija i vi ste vidjeli da su i izbori za lokalne zajednice pokazali da narod ne podržava odrođavanje od Republike Srpske, izbjegavanje razgovora sa svojim predsjednikom, a razgovor sa Bakirom sutradan. Znači, razgovarajte sa Bakirom, ali razgovarajte i sa našim predsjednikom“, bilo je njegovo objašnjenje o odrođavanju onih koje poziva na međusobnu razmjenu mišljenja.


Kaže „da su čuli“ o mogućnosti međusrpskih sukoba, zbog čega oni pripremaju deklaraciju koja bi to prevenirala.


Ako se prevencija bude sastojala u deklaraciji koja će sadržati glagole poput odrođavanja, dogovora sa Bakirom Izetbegovićem i različitih sitagmi ove vrste, teško je očekivati da ovaj mirotvorački dokument bude prihvaćen i kod onih odrođenih, i kod onih prirođenih, ali i kod onih 85% populacije u Republici Srpskoj koja ne želi da se stranački opredjeljuje, a za koje ne znamo da li u Ujedinjenoj Srpskoj imaju informacije da će i oni ući u međusrpske sukobe...


SARANSAK