BIO JEDNOM JEDAN UMIŠLJENI VOĐA


BIO JEDNOM JEDAN UMIŠLJENI VOĐA


Bio jednom jedan umišljeni vođa koji je, iako bez naročite fizičke ljepote, hunjkavog glasa i ušiju nagnutih naprijed, mislio da je najljepši na svijetu, a svoje sugrađane gledao sa tolikim prezirom da im je dozvoljavao obavljanje samo onih prljavih poslova, dok je najbliže saradnike koji su radili na njegovoj promociji doveo – iz Glavnograda.


Tako je umišljeni vođa, kome u neko doba dadoše nadimak Umišljeni zbog činjenice da nikada nije postao vođa dalje od atara svoga sela, podijelio svojim čankolizima poslanim iz Glavnograda laptope (što je dokaz da je i prije naše na ovom tlu vladala civilizacija mnogo naprednija od naše) da prate portale za koje su Čankolizi i Umišljeni smatrali da su protivnički, nesvjesni da su oni, u stvari, narodni.


Konektovali su se danima Čankolizi iz svoje baze na mrežu, pratili glas naroda preko portala, misleći sa glupom naivnošću da se vox populi može utišati jeftinim noćnim proscima i jeftinim ponudama sramnim ko što su se nekada u čuvenoj sarajevskoj Parkuši nudile cijene damama iz „Drine“. Oni bi onda iz baze odašiljali ovim lokalnim čankoliščićima (koji su samo te poslove i obavljali) zadatke da masno i perverzno pod lažnim identitetima odgovaraju narodnim telalima. 


Malo posramljeni niskim ponudama, malo izrevoltirani nivoom pregovaranja za koje  su se mogli sakupiti dokazi običnim diktafonom, ali uz veliku dozu prkosa i samosvjesnosti o bitisanju koje ne pristaje na beskičmenjaštvo (a beskičmenjaci nemaju ni pršljenove, pa onda ne mogu ni glavama poslušno klimati) svi vox populi u Sporedgradu digoše glas protiv malih Čankoloza iz Glavnograda, nesvjesnih da ih, osim njihovog svevidećeg oka Velikog Brata prate i oči mnogih vox populija.


Oni su brže-bolje nazvali Umišljenog koji je pripremio sijelo u svome selu (voli on sijela, to je čudo jedno, valjda navika iz djetinjstva koje je proveo uz gasnu lampu), pa uz obavezno pitanje – Je li se ovoga puta okupio dovoljan broj seljana (a selo broji tri čeljadeta) ili je i sada ko ljetos morao zvati cio Gradski odbor Stranke Sporedgrada? - izdeklamovaše mu šta su pročitali kod ovih bitangi koje zaudaraju na Bakirove Srbe, koji su novinarske prostitutke itd, itd, (boljih argumenata jadnici i nemaju).


Srećom, Umišljeni nikada nije postao Vođa, narod mu nije dao podršku, već su,  konačno osviješteni, dali glas nekom drugom ko ih je zaista vodio naprijed i tako godinama i godinama, generacijama i generacijama, ali se onda našao neko pametan, pokušao ponovo da dovede na vlast nekoga nasljednika Umišljenog i – došlo je do kraha civilizacije, pa smo morali krenuti iz početka...   


SARANSAK


 

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?